Byla to rodinná památka. Poctivému nálezci bude vyplacena odměna!! Tel.č. 723 507 496.

Kopřivová Marie