S dynamickým rozvojem sociálních sítí se přesouvají nenávistné projevy do zdánlivě anonymního virtuálního prostoru. Sociální sítě jsou nejexponovanějšími místy interakce mezi lidmi, a proto se stávají i místem pro páchání trestné činnosti. Mnoho lidí se domnívá, že za jednání v on-line prostředí nenesou stejnou zodpovědnosti jako při běžných fyzických projevech ve veřejném prostoru, a že jim nehrozí žádný postih. Daná představa je však mylná.

Ve virtuálním prostředí se často jedná o vulgární nadávky či hrozby fyzickou likvidací. Tyto útoky jsou stejně bolestivé pro oběti, jako když k nim dochází přímo na ulici. Pokud dochází k nenávistným útokům v rámci diskusí na sociálních sítích, je možné reagovat bezprostředně „nahlášením příspěvku“ správci. Věc lze samozřejmě oznámit i na policii, pro tento případ je vhodné příspěvky a komentáře s nenávistným obsahem zálohovat – foto obrazovky, printscreen.

Sice je svoboda projevu, která je dána Ústavou ČR, avšak nesmí být napadána práva druhých. Pro oběti trestný činů z nenávisti jsou tady i specializované neziskové organizace, které jsou schopny pomoci, například In Iustitia.

In Iustitia je nezisková organizace, která se od roku 2009 věnuje předsudečnému násilí. Nabízí pomoc osobám ohroženým předsudečným násilím, jeho obětem, svědkům, pozůstalým po obětech a také osobám, kterým úmyslný trestný čin způsobil těžké ublížení na zdraví. Zakladatelkou a ředitelkou organizace je advokátka Klára Kalibová. Spolupracující advokátka Petra Vytejčková je členkou Výboru pro sexuální menšiny. Zdroj: Wikipedie