Mezi první aktivity Cabin Studia patří série příměstských uměleckých táborů, na kterých mohou děti rozvíjet své taneční, výtvarné či literární nadání. Letní program potom doplní dva rezidenční pobyty určené dospělým umělcům.

Dětské dílny jsou koncipovány jako příměstský tábor, děti tedy nebudou na hájence nocovat. Toto řešení umožní především navýšení kapacity takového tábora a zaručí i obsazenost primárně dětmi z mladoboleslavského regionu. Kapacita jedné dětské dílny je 10 až 14 dětí, které absolvují pěti až sedmidenní pobyt.

První, pohybově-taneční tábor připravili zkušení lektoři Jana Novorytová a Jan Bárta z nezávislého sdružení CreWcollective. Dětskou literární dílnu povede spisovatelka a ilustrátorka Tereza Říčanová a tu výtvarnou potom bude řídit akademický malíř Lukáš Karbus. Kromě lektorů se u příměstských táborů počítá i s jednou další osobou v pozici asistenta.

Každou dětskou dílnu završí veřejné vystoupení, při kterém budou účastníci v divadelním sále Cabin Studia prezentovat výsledky své práce publiku.

Inspirace pro dospělé tvůrce

Co se rezidenčních pobytů pro dospělé týče, na léto připravili v Pěčicích dva, určené výtvarníkům a literátům. Ti první se mohou pod názvem „Začátek a konec obrazu“ vydat na čtyřdenní „procházku“, kde budou pod vedením Michala Pěchoučka hledat rozměr času a prostoru ve tvorbě inspirované krajinou. Píšící autoři společně s Petrou Hůlovou už zjistili na jednotlivých fázích procesu tvorby „Jak se píše dobrý text“.

Cabin Studio se tak stává otevřeným komunitním prostorem, který do regionu přináší rozšíření kulturní nabídky a nabízí nový prostor pro setkávání.

Pohybově–taneční dětský příměstský tábor se konal 3. až 7. července, výtvarný bude 7. až 13. srpna a knižní je v plánu 21. až 25. srpna. Literární workshop pro dospělé se uskutečnil 7. až 14. července, výtvarný se chystá na 28. srpna až 1. září. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím online formuláře. Více informací k pobytům lze získat e-mailem na adresu primestaky@studiohrdinu.cz, případně na facebookové stránce Cabin Studio Pěčice.

Projekt příměstských dětských táborů podpořil prostřednictvím grantové výzvy „Kultura má zelenou“ Nadační fond Škoda Auto.

O Cabin Studiu

Nedaleko Pěčic u Mladé Boleslavi, na krásném místě z části obklopeném starým lesem zvaném Bažantnice byla roku 1872 postavena hájovna jako součást Dobrovického dvora panství Thurn Taxisů, TTD. V sedmdesátých letech devatenáctého století tam sloužil jako hajný Karel Smetana, bratr slavného skladatele.

Sám Bedřich Smetana žil na sklonku života u své dcery Žofie Schwarzové v sousedních Jabkenicích, kde je zřízen Památník Bedřicha Smetany jako součást Národního muzea. Svého bratra skladatel často navštěvoval a asi rok u něho trvale žil. Ve sbírkách muzea se nacházejí kresby pěčické hájovny od Betty Smetanové, druhé skladatelovy manželky.

Posledním předválečným majitelem byl příbuzný Thurn Taxisů, Luigi de la Tore del Tosso, jemuž byl v roce 1945 majetek zabrán na základě Benešových dekretů a dům připadl pod správu Lesů ČSSR. Od té doby hájovna sloužila k ubytování jejich zaměstnanců. Po revoluci se stavba ocitla na seznamu nevyjasněných vlastníků a chátrala. V současné době prochází rekonstrukcí, jejímž cílem je vrátit domu jeho krásu a dát mu nový smysl.

Klid, odloučenost domu na samotě, les Bažantnice plný 300 let starých dubů včetně několika památných stromů, mnohakilometrové lesní cesty pro procházky a vyjížďky vytváří pro tvorbu takřka ideální podmínky. V těsné blízkosti hájovny začíná několika set hektarový lesní komplex, jehož součástí je Jabkenická obora se stády muflonů a známý Svatojiřskýles, který se táhne až k Loučeni či Mcelům.

Obec Pěčice plánuje vytvořit novou turistickou stezku nazvanou „Po stopách Bedřicha Smetany“, která by propojila místa spjatá se skladatelovým pobytem ve zdejším kraji a zařadit na ni i hájovnu.