Hýbat se nemůžeme a vzájemně si pomoci už vůbec ne. Kolemjdoucí na mostě si nás všimli a zavolali o pomoc. Byla to chvilka, která se nám zraněným a bezmocným zdá jako věčnost… Jsme pod mostem „z bakovské strany“, kde je dost ztížený přístup velice strmou a úzkou pěšinou, všude okolo nás břeh posetý různě velikými balvany, trávou a hlínou… Velmi náročný terén. Houkají sirény… To je pro nás dobrá zpráva, protože pomoc už je na cestě… Slyšíme velitele zásahu hasičů, kteří dorazili na místo nehody jako první, jak přesně rozděluje úkoly. „Nech mě být, co na mě šaháš?“… “Pane, tady hasiči, co vás bolí?“ … „Dej ty ruce pryč! Co je?“…

U zraněného v šoku jsou 2 hasiči. Musí se však potýkat s odporem silného mužského, který netuší, co se vlastně děje a kde vůbec je. Zraněného uklidňují a ošetřují mu především zlomenou nohu, kterou znehybnili dlahou a obvazem. Nezbytné je i nasazení límce a položení na nosítka. Další tři hasiči pomáhají osobě se zaklíněnou nohou. „Paní, co vás všechno bolí?“ „Nooo, asi noha, a tady to bolí a teče mi krev“ – zraněná si ukazuje na rameno. Hasiči neustále se zraněnou, která občas upadá do mdlob, komunikují a přitom ji ošetřují. Nelze vyloučit poranění páteře, proto fixují krk límcem a zraněnou opatrně překládají na nosítka.

Zbylí tři hasiči jsou u mě. „Halo, paní, slyšíte mě?“ následuje zatahání za ušní lalůček… Neslyším, nereaguji. Jsem totiž v bezvědomí. Dostávám límec, stejně jako ostatní zranění a i já jsem velmi opatrně avšak zcela nehybně přikurtována na nosítka. Několikrát mi bylo dosti těsné utažení popruhů zkontrolováno. Při tomto prvotním ošetřování velitel zásahu neustále celou akci monitoruje, kontroluje a se zasahujícími hasiči komunikuje. Vše probíhá v naprosto sehrané spolupráci, souladu, rychlosti a velké profesionalitě.

Všichni zranění jsme připraveni k transportu na místo, ze kterého bude možné další a důkladnější ošetření… První se transportuji z místa nehody já, osoba v bezvědomí. Jsem momentálně nejvíce ohroženou na životě. Rozhoduje každá vteřina. Pět hasičů bere nosítka. Musí mne vynést tím strmým svahem a úzkou pěšinou nahoru k silnici. Vysoká tráva a strom v cestě celý transport ještě více ztěžuje. Zbylí hasiči jsou u ostatních zraněných, které bedlivě kontrolují a komunikují s nimi. Velitel zásahu dává svým kolegům přesné a jasné instrukce, kam nejlépe šlápnout, čemu se v cestě vyhnout. Hasiči musí sledovat každý svůj krok a přitom ještě stav zraněné… Při výstupu k silnici mezi sebou hasiči, nesoucí zraněnou osobu v nosítkách, neustále komunikují, doplňují a výborně spolupracují. U silnice musí podlézt svodidla a opatrně si předat zachraňovanou osobu. Co nejrychleji ji odnášejí do bezpečí.

Tím však celá akce zdaleka nekončí… zasahující hasiči se znovu vydávají zpět ze strmého kopce dolů pro druhou zraněnou ženu. A opět je čeká nepříjemný výstup ztížený váhou nás zraněných a ještě váhou nosítek. Totéž se opakuje ještě jednou. I zraněný muž potřebuje vynést nahoru krkolomnou cestou. Všichni tři zranění jsme zachráněni. Jeden z hasičů se ještě vrací zkontrolovat místo pádu a odtud nám přináší naše osobní věci – batoh, kšiltovku, mikiny. Až nyní velitel zásahu ukončuje celou akci.

Vážení spoluobčané, z pozic zraněných a zachraňovaných osob jsme se Vám snažili přiblížit práci „našich“ hasičských jednotek z Bakova nad Jizerou a z Nové Vsi u Bakova. V tomto případě se naštěstí jednalo pouze o cvičení. Musíme však vyzdvihnout nasazení „chlapů“, kteří se do cvičení pustili s obrovským nasazením a odhodláním. A i když až na místě zjistili, že se jedná o cvičení, každou vteřinou se chovali naprosto spolehlivě, obětavě a velice profesionálně. Po celou dobu cvičení byl v pozici pozorovatele přítomen Václav Grünwald, který následně akci zhodnotil a přidal své odborné postřehy.

I pro zdravého člověka by byl sestup ke břehu Jizery, chůze mezi kameny a následný výšlap zpět výše popsanou cestou značně nepohodlný a namáhavý. A co teprve pro hasiče, kteří tuto cestu absolvovali několikrát za sebou ve svižnějším tempu, těžším oblečení, helmách a po cestě nahoru navíc ještě se „závažím“ v podobě zraněných osob? Vždy jsme si vážili práce našich hasičů, ale po této zkušenosti, kdy jsme měli možnost jako figuranti sledovat „uvnitř akce“ každý krok, pohyb, slyšet každé slovo, vidět spolupráci, která fungovala jako skvěle do sebe zapadající a bezchybně fungující dokonalý stroj, si jejich práce vážíme ještě více.

Jmény figurantů Dany Vrabcové, Michaely Vyhlasové Vrabcové a Jakuba Pelecha, mají náš velký obdiv, uznání a obrovský dík: Honza Pelech, Jarda Žďánský, Lukáš Bígl, Michal Rejzek, Ondra Hašek, Jirka Volák, Luboš Stehlík a Michal Sagasser. Přejeme oběma našim jednotkám hodně štěstí při pomoci a záchraně našeho majetku, ale především zdraví a života. Pomozme proto, prosím, všichni svým zodpovědným chováním a jednáním, ale i třeba obyčejným parkováním, jejich obětavé nasazení pro nás všechny co nejvíce ulehčit, vždyť každá vteřina může být rozhodující…

Michaela Vyhlasová Vrabcová