Josef Hampl se narodil v Praze 17. dubna 1932. Po studiu na Škole dekorativních umění u profesora Masáka se plně věnoval tvorbě jako malíř, sochař a především jako grafik. Vyvrcholením jeho tvůrčího snažení byl objev techniky šité koláže. Jako asistent na Akademii výtvarných umění, kam nastoupil ve druhé polovině šedesátých let, se spolupodílel v ateliérech profesorů Tittelbacha, Čepeláka a Jona na výchově mnoha desítek našich předních výtvarníků. Mezi těmi, kteří měli vliv na jeho tvorbu, byli přátelé Vladimír Boudník, Jiří Kolář a spisovatel Bohumil Hrabal.

Jako člen Umělecké besedy, uměleckého sdružení Papirial a německého Kunstlegilde se zúčastnil šesti set společných z toho 380 výstav v zahraničí. Sám uspořádal 84 výstav samostatných. Autor je známý v Belgii, Rakousku, Španělsku v Itálii, Maďarsku, Polsku, Francii, Japonsku a USA. Jeho díla vlastní galerie v Evropě i v zámoří. Za své celoživotní úsilí byl oceněn cenou Vladimíra Boudníka.

Po loňské výstavě v Sovových mlýnech v galerii Medy Mládkové, se autor žijící a pracující v Hrušově, představil také v galerii Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi. Připravované velké letošní výstavy v galerii GASK v Kutné Hoře se ale autor již nedočkal. Jeho život zcela naplněný tvorbou, obohatil významnou měrou fond českého výtvarného umění a úsilí příkladem pro ostatní.

Vladislav Krédl