Vojenské letectvo je vždy jedním z nejdůležitějších prvků armády při obraně státu. A stát na obranu vynakládá obrovské výdaje. Investuje do lidí, techniky a letišť, Vývoj budování letectva ovlivňuje politika a začlenění do vojenských paktů. Za mé kariéry to byla Varšavská smlouva a nyní NATO.

Nejcennější jsou však lidé, u letectva to musí být opravdoví profesionálové, a tak bych chtěl vzpomenout například
pilota Františka Stříže, který v Milovicích začínal a byl velitelem dopravní letky 10.A,
pilota Zdeňka Štorka, velitele 10 LA, který začínal v Milovicích v roce 1958,
kosmonauta Vladimíra Remka z 1. slp v Českých Budějovicích,
pilota Migu 29 Václava Vaška, velitele 11. slp Žatec
pilota Jaroslava Klacka, který létal na Migu 21 v 9. slp v Bechyni a nyní je pilotem historických letadel v Mladé Boleslavi
ikonu 10. lpr Bechyně Otakara Michala, který letos slaví 93 let.

Samozřejmě není možné zapomenout i na řadu dalších lidí různých odborností, kteří zajišťují zabezpečení letového provozu. I ti jsou posádkou 10. lpr a 9. slp.

Politicky budování letectva ovlivnily akce k 21.08.1968, invaze bratrských armád, politický převrat 17.11.1989 a vstup do NATO 12.03.1999. Smutné bylo rozdělení armád při rozdělení ČSSR na AČR a ASR 01.01.1993.

V roce 1992 skončil 10. letištní prapor v Bechyni. Já sám jsem ukončil službu státu k 31.03.1996. K tomuto rozhodnutí mě vedly dalekosáhlé změny politiky, strategie a vize České republiky.

Pro ty, kdo by si chtěli i dále připomínat historii českého letectva i letectví obecně, bych doporučil návštěvu takzvaného italského hřbitova v Milovicích, Mordovy rokle, tedy velitelství vzdušných sil Sovětské armády s Informačními tabulemi o historii působení vojsk v prostoru, Leteckého muzea AČR v Praze Kbelích nebo Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Poslední jmenovanou instituci určitě navštivte při historickém leteckém dni, který se letos koná 18. června.

Autor: Miroslav Prskavec