V Bělé bylo znát, že lidé rádi vyšli po dlouhé době ze svých příbytků do společnosti ostatních a hlavně do přívětivého prostředí s bohatým kulturním programem. V průběhu večera dorazilo na 90 účastníků. Na úvod bělský farář Kamil Škoda sloužil mši a následovala prohlídka nově opravené gotické sakristie spojená s přednáškou Ing. Evy Vyletové z Národního památkového ústavu. Protože „aprílové“ počasí se na chvíli umoudřilo, paní památkářka přednášela venku, zatímco občerstvení připravené místními farníky bylo kvůli dešti schováno dovnitř.

Po koncertu farní scholy a varhanních improvizacích P. Kamila Škody a místního varhaníka Marka Foltýna se všichni přesunuli do zámecké kaple sv. Josefa, kde zahrál Ing. Vojtěch Král na kytaru a zazpíval své písně. Zde také proběhlo odhalení zrestaurovaného deskového obrazu Křtu Páně (který byl přemalován barvou a při loňské opravě kapličky v Oboře u Doks ho náhodně objevil právě Vojtěch Král) a vernisáž výstavy o svaté Zdislavě, kterou připravilo Muzeum Podbezdězí - letos uplyne 800 let od jejího narození a zároveň 25 let od svatořečení. Zájemci pak mohli navštívit i klášterní kostel sv. Václava a setrvat zde v tichu při svíčkách. Kdo chtěl, zanechal v krabičce lístek s osobní prosbou k Bohu. V neděli pak byla za tyto úmysly sloužena mše svatá.

Na závěr chci poděkovat všem organizátorům v čele s panem farářem Kamilem i všem zúčastněným. Doufám, že příští rok se opět setkáme.

Mgr. Monika Kolářová Kipeťová