Zájemci měli možnost experiment vyzkoušet pomocí spektroskopu na žárovkách, u kterých se díky měněné intenzitě svícení měnilo světelné spektrum a dala se tak odhadnout teplota a to, o jakou hvězdu by se v realitě jednalo.

Šárka Janurová