Celý projekt jsme zakončili v úterý 14. června akcí „Good-bye Erasmus+“ na školním dvoře. Žáci si opět mohli formou soutěže vyzkoušet některé z úspěšných aktivit projektu. Dramatizovali pohádku, skládali puzzle, testovali znalosti o partnerských zemích, přírodě a sportu.

Celé dopoledne se vydařilo. Děti si dopoledne užily a na závěr je čekala sladká odměna.

Autor: Marie Šimůnková