Spolek letos slaví sedm let od první schůzky a zároveň čtyři roky od oficiálního založení. „Za tu dobu jsme společnými silami nashromáždili mnoho poznatků o rodopisných vazbách v regionu, které chceme výhledově vydat ve sborníku podle jednotlivých rodů (příjmení). Jedná se o práci velmi náročnou, proto jsme se rozhodli nejprve postupně zveřejňovat kratší články o jednotlivých příjmeních na internetu,“ sdělil Petr Novák z Mnichovohradišťského spolku genealogů.

Články logicky nemohou obsahovat veškeré dopátrané poznatky, jedná se spíš jakýsi výběr ukázek naší dlouholeté práce. „Věříme však, že i na základě nich se nám ozvou další nadšenci a spolu se nám podaří pátrání doladit do co nejucelenější podoby,“ podotkl Petr Novák.

Mnichovohradišťský spolek genealogů připravil sérii článků o typických místních příjmeních. Výhledově chystá sborník.Mnichovohradišťský spolek genealogů připravil sérii článků o typických místních příjmeních. Výhledově chystá sborník.Zdroj: Petr Novák

Autory příspěvků nejsou profesionální historici, ale pouze nadšenci věnující se bádání ve volném čase. „Proto se omlouváme za případné nepřesnosti. Po konzultacích s odborníky se je snažíme doladit. Spolupracujeme mimo jiné se Státním okresním archivem v Mladé Boleslavi,“ upozornil Petr Novák.

Ten veškeré věcné i formální připomínky a samozřejmě také další poznatky o uvedených příjmeních přivítá na e-mailu petr-novak@post.cz. Na této adrese si rád přečte i kontakt ze strany zájemců, kteří by chtěli přispět články o dalších příjmeních v okolí, případně se stát členy Mnichovohradišťského spolku genealogů.

Jakoby, jakoby, jakoby...
Celou Českou republiku ovládli „jakobysté“. Ty potvory vlezou opravdu všude

„S výjimkou letních prázdnin se scházíme každý měsíc v Domě Ludmila ve Veselé a našimi členy jsou lidé z celého Mladoboleslavska, ale i částí Turnovska a Jičínska. Termíny a veškeré podrobnosti najdete rovněž na našem webu, případně nás můžete kontaktovat na telefonu 724 700 656,“ uvedl Petr Novák a předem poděkoval za případné další příspěvky i doplnění a zpětnou vazbu k příspěvkům dosavadním. „Přispějme společně k zachování paměti rodů našeho regionu,“ dodal.