Již v červnu se s pomocí dobrovolníků ze Škody Auto vrhli na odstraňování uhynulých janovců metlatých a pohrabání vřesovištní louky v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj ve Vrchbělé. Dobrovolníkům se podařilo pohrabat a odvézt z 1,4 hektaru velké louky veškerou posekanou hmotu, vyřezat na ploše 300 metrů čtverečních uhynulé janovce a nálety borovic a nasbírat odpadky v celkové hmotnosti 300 kilogramů.

Další dobrovolníci na Vrchbělé vyhloubili čtyři tůně, které jsou v lokalitě velmi potřebné, protože Vrchbělá trpí suchem. Mělké tůně jsou totiž v tomto místě jediným zdrojem vody, zachycují dešťovku z příležitostných srážek a přes svoji sezonnost představují klíčový prvek pro zachování biodiverzity daného prostoru.

Na Chlumu se pracovní parta zaměřila na likvidaci černých skládek. V Jabkenicích další dobrovolníci v létě vysvobodili tůně z náletů, jimiž postupně zarůstaly. Tůně, které se vybudovaly před sedmi lety, musí být alespoň z části prosvětlené, aby se tam dařilo obojživelníkům a bezobratlým. Tůním tak hrozil zánik a zazemnění, čemuž se podařilo zabránit.

Sekání a hrabání biomasy probíhalo také v lokalitách ve správě ČSOP Klenice. Konkrétně šlo o Loučeňské rybníčky, Struhy, stepní louky ve Vrchbělé, Paterovské stráně, Dymokurské louky a Rečkov. Pracovaly tam desítky lidí včetně členů organizace, díky kterým všechna vzácná území dále vzkvétají.

ČSOP Klenice ovšem v létě nezahálela ani v rámci osvětových činností. Na začátku září se sešli zájemci u Továrenských nádrží na Noci s netopýry. Na blízkém hradě Kost je totiž velká populace vrápence malého. Hovořilo se o životním cyklu netopýra, způsobu lovu nejznámějších druhů, sociální chování nebo echolokaci.

Na konci srpna se u zříceniny hradu Zvířetice konala Miss žába čili přírodovědné rodinné odpoledne. Letos si jej přišlo užít téměř stovka dětí a dospělých. Děti si vyráběly žabky z fimo hmoty nebo papíru. V prostorách turistického a informačního centra si mezitím mohli návštěvníci prohlédnout raky. Na žabí stezce si lidé měli možnost vyzkoušet, jak se přenášejí žáby, když jim v cestě stojí silnice, poznali, jak se z pulce stane žába, nebo čím se žáby živí. Došlo také na ukázku hadů.

Velkým překvapením byl nález hřibu královského a rudonachového v přírodním parku Chlum mykologem Petrem Lukášem. Obě houby patří mezi zákonem chráněné druhy, a tudíž se nesmí sbírat.

| Video: Youtube