Zásahu se v září například dočkala botanicky cenná louka pod přírodní rezervací Vrch Baba, která se již nějakou dobu nesekala. Na louce byly v minulosti nalezeny silně ohrožené orchideje. V posledních letech kvůli absenci kosení začaly počty dramaticky ubývat. Pět dobrovolníků z Volkswagen Financial Services odstranilo z louky narostlou biomasu. „Vážíme si práce u monitorů, fyzická práce je skvěle uvolňující, ale rozhodně dlouhodobě hodně náročná. Nicméně nás to neodrazuje si pořádně máknout znova,“ řekla dobrovolnice Kateřina Picková.

Jiná skupina dobrovolníků tentokrát ze Škody Auto uklízela na Vrchbělé, protože tam je pořád co uklízet. Během dopoledne posbírali 15 pytlů odpadu o celkové hmotnosti 130 kilogramů, několik pneumatik, plechů a dalšího komunálního odpadu, který se v lese ve Vrchbělé nacházel.

Dvě desítky dobrovolníků ze společnosti Škoda Auto v září uklízely mladoboleslavskou Radouč - oblíbené místo turistů i obyvatel. „Přestože jsme očekávali po zkušenosti z minulého úklidu Vrchbělé velké množství odpadků, byli jsme mile překvapeni, že stav nebyl tolik alarmující. Nezaháleli jsme a s radostí jsme se pustili do úklidu přes louku až do přilehlého lesního porostu. Tento společný pozitivní zážitek nám připomněl, že úsilí každého z nás může mít pozitivní dopad pro přírodu a její zachování budoucím generacím. A to si rozhodně Radouč a její chlupatí čtyřnozí obyvatelé zaslouží,“ uvedl jeden z účastníků.

Z přírodovědného rodinného odpoledne u zříceniny hradu Zvířetice.
Ochránci přírody si léto užili. Pracovně i při osvětových setkáních s veřejností

Zaměstnanci Škoda Auto s dětmi rovněž vyrazili do lesa u Žďáru v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, kde odstraňovali nepůvodní borovici vejmutovku, která se tam nekontrolovaně rozšířila. Skupině se podařilo zlikvidovat všechny vejmutovky, které se v lokalitě nacházely. Další parta zaměstnanců Škoda Auto vybudovala v Sedmihorkách dvě tůně a vyčistili paseky u Vyskeře.

Do pomoci ohrožené přírodě se zapojili i studenti logistiky, kteří v lese Hlavnov u Vlkavy vyřezávali nálety, aby uvolnili místo krásným a vzácným orchidejím vstavačům nachovým.

Členové ČSOP Klenice spolu s obyvateli obce Buda měli jedno sobotní dopoledne brigádu v Národní přírodní památce Rečkov, kde bylo potřeba pokosit a pohrabat slatinnou louku. Práce to byla úmorná, ale velké nasazení lidí bylo obdivuhodné. Rákosem a další biomasou zcela zaplnili velký kontejner. Další práce čekala na členy na stráni v Paterově. Členové nezapomněli ani na posekání polní cesty u obce Nepřívěc.

Budování tůní ve Vlčím Poli u Dolního Bousova.
Na Mladoboleslavsku se podařilo vybudovat třináct nových tůní pro obojživelníky

Uskutečnily se také osvětové akce. V Dolním Bousově to byla vycházka za netopýry. Členky ČSOP Klenice měly k dispozici echolokátor, pomocí něhož zájemcům ukázaly, jak se dorozumívají netopýří - takzvanou echolokací. Nejdříve se objevili netopýři rezaví, následovali netopýři nejmenší a hvízdaví. Jako poslední se ukázal netopýr vodní.

Velmi krásná akce se konala také na Zvířeticích, kde se volila Miss žába. Letos si přišlo odpoledne užít téměř stovka dětí a dospělých. Děti si vyráběly žabky z fimo hmoty nebo papíru. Ale nejoblíbenější výtvarnou aktivitou se zřejmě stala žabí foukačka. Lákadlem byli také raci, hadi a samozřejmě žáby.

Na Vrchbělé se podařilo díky Zaměstnaneckým sbírkám vyhloubit tůně, vylepšit stav těch stávajících a vytvořit opatření, které pomůže zadržet vodu v krajině. Bylo toho prostě dost. Nezbývá než opět ze srdce poděkovat všem dobrovolníků.