Velké tour zažili zoologové Matěj a Zuzka Dolinayovi, kteří opět přijeli na Mladoboleslavsko představit hady. Jejich přednášky tentokrát vidělo a slyšelo 244 dětí. Dělali osvětu ve druhých ročnících na průmyslové škole, v sextách na osmiletém gymnáziu a na semináři v Bezně. Byli také na 1. Základní škole Na Celně. K tomu přidali odpoledne v Ekocentru pro děti z akva-teraristického kroužku a zavítali do Dolního Bousova do přírodovědného kroužku.

Další dětské zájemce o přírodu přilákala tradiční soutěž, která oslavuje Den stromů. Tentokrát se ji zúčastnilo 48 žáků z 10 škol z Mladé Boleslavi a okolí. Zvítězilo družstvo z 6. ZŠ, na druhém místě se umístilo gymnázium Dr. J. Pekaře, na třetím místě se umístilo družstvo ze ZŠ v Semčicích.

Abychom ochránci přírody zapojili mladé lidi také do práce, realizovali projekt výsadby 50 keřů na SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Studenti kromě keřů sázeli i trvalé byliny. Jiná skupina pod vedením pedagoga ZŠ v Kosmonosech provedla management koniklecové louky u Debře. Nad loukou si vzali patronát již před šesti lety a od té doby se o ní pravidelně starají.

Členové Klenice provedli také management v okolí nově vybudovaných tůní u obce Vlčí Pole. Pomohli mladí ochránci přírody, kteří se s chutí vrhli do pohrabání pokoseného rákosu a jeho odnesení na vhodná místa. Tůně jsou plné vody a poskytují zde žijícím živočichům cenný zdroj vody.

Aby to nebyl jen měsíc dětí, lze zmínit také akce pro „dospěláky“. Dobrovolníci ze Škody Auto zklikvidovali na Chlumu pod Boží vodou starou letitou skládku, na jejíž konec se dlouhodobě nenašly finanční prostředky. Zmizela tuna odpadků.

Na Rohatsku jiní dobrovolníci pomohli připravit prostor pro další tůně, jelikož monitoring ukázal, že již vybudované tůně obsadila řada obojživelníků. Ochránci přírody proto chtějí vytvořit novou tůni. Ale aby ji mohli vybudovat a dostali se tam s technikou, potřebovali z plochy odstranit náletové dřeviny. A v tom jim pomohli dobrovolníci ze Škody Auto, kteří se chopili pil a seker a veškeré náletové dřeviny z plochy odstranili.

Rozjely se rovněž akce Sázíme stromy pro potomky. A tak lidé vysadili 120 stromů mezi Jabkenicemi a Pěnčicemi. Kromě dobrovolníků z Pěčic a Jabkenic přišli i občané Charvátců, výsadbu podpořili dobrovolníci z Mladé Boleslavi a dokonce přijeli sázet stromy i obyvatelé Prahy. Celkem se sázení zúčastnilo 40 lidí včetně dětí.

Třešničkou na dortu byl na konci měsíce nález kriticky ohroženého listonoha letního na Vrchbělé. Jde o výjimečný nález, protože tito korýši jsou velmi vzácní, i když na Vrchbělé už nějaké nálezy zaznamenány byly.