V prvním listopadovém týdnu proběhla první partnerská schůzka v řecké škole ve městě Patras. Na schůzku přijelo 15 učitelů z partnerských škol a mezi nimi i 3 učitelky z naší školy. Řečtí kolegové pro nás všechny připravili velmi zajímavý program. Kromě možnosti nahlédnout přímo do výuky a seznámit se s řeckým vzdělávacím systémem a osnovami, jsme všichni měli možnost také vidět, s jakými problémy se řečtí učitelé denně potýkají, ale viděli jsme i obrovské nadšení a radost z práce, kterou vykonávají. Během tří nabitých dnů jsme se zúčastnili několika přednášek na projektové téma a několika praktických seminářů, v nichž jsme si mohli vyzkoušet některé metody a formy práce určené pro děti s poruchami učení.

Díky řeckým kolegům a perfektně připravenému programu jsme získali nové poznatky a zkušenosti v oblasti naší každodenní práce, navázali jsme nová přátelství s učiteli jiných evropských škol a procvičili jsme si anglický jazyk. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v únoru 2020 v chorvatské škole.

Mgr. Marie Šimůnková, koordinátorka projektu