Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje především okolo adventu a v rakouském a jihoněmeckém folklóru odpovídá českému čertovi, průvodci svatého Mikuláše. Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách a odtud se postupně rozšířila do celého Rakouska a posléze i do okolních států.