Jan Amos Komenský dokončil první verzi rukopisu roku 1623. Poprvé byl vytištěn v roce 1631 v míšeňské Perně, podruhé byl vydán 1663 v Amsterdamu. Komenský se k tématu Labyrintu opakovaně vracel, rozvíjel a doplňoval původní téma o některé nové části a kapitoly, a proto se obě původní vydání od sebe liší.

Pozvánka na literární pořad Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi.Pozvánka na literární pořad „Jan Amos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce“ v Městský palác Templ v Mladé Boleslavi.Zdroj: Městský palác Templ

Při psaní Labyrintu byl Komenský ovlivněn i spisy jiných autorů, zvláště pak spisy německého luterského teologa Jana Valentina Andreae, zejména dílem Peregrini in patria errores (Bloudění cizince ve vlasti). Oproti těmto dílům vyniká Labyrint bohatostí jazyka, dějovým spádem, ale také dramatickými dialogy mezi poutníkem a jeho průvodci.

Zdroj: Youtube

Karel Vlček (1959) po absolvování DAMU v roce 1982 nastoupil do divadla v Ostravě a odtud po šesti letech do Liberce. Následovalo Divadlo Za branou II a po jeho zrušení nově vznikající divadlo v Mladé Boleslavi. Odtud odešel na patnáct let do Divadla pod Palmovkou v Praze. Posledních deset let je na volné noze a spolupracuje s divadly U Valšů, Palace a Studio dva. Krom toho v posledním roce spolupracuje se Společenským domem v Neratovicích při přípravě a realizaci koncertů vážné hudby spojených s přednesem poezie.

Upcyklované šperky z dílny Zuzany Smithové.
Výstava v Templu představí elegantní a vkusné šperky s hlubším významem