V tvorbě akademického malíře Milana Valáška dominuje člověk, ať je to portrét či figura. Prostřednictvím expresivní deformace se snaží v obrazech vyjádřit vnitřní stav, pohyb či napětí duše. Odráží se tak jeho podvědomá snaha o zachování humanity, etiky a estetiky.

Obraz s názvem Tanec od akademického malíře Milana Valáška.Obraz s názvem Tanec od akademického malíře Milana Valáška.Zdroj: se svolením Městského paláce Templ Mladá BoleslavTo jsou klasické hodnoty, které jsou v současném dění různými vlivy napadané, deformované a tlačené do pozadí. Právě tato stylizace a deformace naturalistického vidění dává prostor vniknout pod povrch viděného a objevovat tak vnitřní rytmus, který je spojen s všeobecnými zákonitostmi přírody.

Název výstavy Perspektivy má ilustrovat snahu o pozitivní včlenění tradičních hodnot do současné doby. Každý z nás inspirovaný touto malbou a fotografiemi je atakovaný negativním tlakem a měl by osobně zvážit, kde může sám přispět na svém poli působnosti a očistit tyto základní hodnoty humanity v rámci evropské kultury.

Milan Valášek se narodil 18. října 1947 v Nitře. Vystudoval Střední školu uměleckoprůmyslovou v Bratislavě obor volná a užitá grafika u akademického malíře G. Štrby. V letech 1968 až 1974 absolvoval studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě pod vedením akademického malíře L. Čemického (malba) a u profesorů V. Hložníka a O. Dubaje (volná a ilustrační grafika). V letech 1976 - 1977 byl Milan Valášek učitelem kreslení na Polygrafické škole v Bratislavě.

V letech 1977 - 1978 byl art ředitelem ve vydavatelství Slovenský spisovatel. Po roce 1978 působil jako akademický malíř, grafik a fotograf na volné noze. V roce 1981 emigroval do Švýcarska, zde pracoval v divadle v Basileji při scénografické realizaci v malířském ateliéru. Současně vyučoval malbu a kresbu při galerii IM STALL v Magdeně. V letech 1981 až 1989 zřídil a vedl galerii Valim (Valdam) v Basileji. Stále působil jako malíř, grafik a fotograf. Dodnes vyučuje malbu na více místech ve Švýcarsku a organizuje malířské týdny v plenéru v oblasti Středozemního moře (Řecko, Itálie, Francie, Španělsko).

Pozvánka na výstavu obrazů a fotografií akademického malíře Milana Valáška v galerii Městského paláce Templ v Mladé Boleslavi.Pozvánka na výstavu obrazů a fotografií akademického malíře Milana Valáška v galerii Městského paláce Templ v Mladé Boleslavi.Zdroj: se volením Městského paláce Templ Mladá Boleslav

Makové květy na podporu českých válečných veteránů a bojovníků za svobodu a demokracii.
Pomoc válečným veteránům. Květ vlčího máku si mohou lidé koupit i v paláci Templ