Bioplynová stanice v Mladé Boleslavi začala dodávat do veřejné distribuční sítě GasNet obnovitelný biometan. Plyn se tady vyrábí z rostlinného a živočišného odpadu nebo zbytků potravin. Prozatím stanice počítá s výkonem 300 metrůkrychlových vyrobeného biometanu za hodinu.

„Uvádíme do provozu jednu z největších infrastrukturálních staveb v oblasti využití odpadů za poslední dekádu v celém Česku. Jedná se o první takto celistvý projekt bioplynové stanice s cílem vyrobit pokročilé biopalivo, biometan, a to pouze z odpadů," uvedl Radek Lizec, jednatel společnosti Compag Mladá Boleslav.

„Biometan vyrábíme z odpadů z domácností, od producentů potravinářských výrobků, obchodních řetězců i z kuchyňských odpadů či odpadů z údržby veřejné zeleně. Umíme zpracovat nejen veškeré odpady v jakýchkoliv obalech, ale dokážeme konkurovat i kafilerním stanicím, kdy naše technologie umí ekonomičtěji zpracovat vedlejší živočišné produkty kategorie 2 a 3,“ upřesnil Radek Lizec.

Svými vlastnostmi se přitom zelený biometan neliší od zemního plynu a odběratelé ve městě a okolí nepoznají žádný rozdíl.

„Pokračujeme ve zvyšování podílu tohoto obnovitelného plynu v naší distribuční soustavě. Mladá Boleslav je už čtvrtá výrobna biometanu, která dodává plyn do naší distribuční soustavy. Biometan posiluje energetickou nezávislost České republiky a jde ruku v ruce s podporou udržitelné ekonomiky – zbytky potravin a bioodpad se využívají do posledního drobečku. Na takto vyrobeném plynu uvaříme další jídlo nebo si s ním zatopíme,“ řekl Andrej Prno, která má v GasNetu připojování stanic na starosti.

V Mladé Boleslavi se svezou na zelenou

Součástí zařízení bioplynky je i plnicí stanice na stlačený biometan (bioCNG). Tankovat tady budou autobusy místního dopravního podniku. Město tím sníží svou emisní stopu a přispěje ke zlepšení místního ovzduší.

„Kapacita plnicí stanice bioCNG je stanovena na minimálně 550 000 kg za rok. Naplňování cílů oběhového hospodářství a Zelené dohody pro Evropu je pro nás prioritou. V oblasti čisté mobility se chceme stát partnerem pro co nejvíce subjektů v našem regionu, samozřejmě včetně Škoda Auto,“ vysvětluje Radek Lizec z COMPAGu.

Plynárenství jde obnovitelnou cestou

Objem biometanu dodávaného do distribuční sítě GasNet roste. Zatímco loni dodávaly bioplynové stanice do sítě kolem 110 000 metrů krychlových měsíčně, aktuálně je to přes 230 tisíc kubíků. Jako první distributor v Česku připojil GasNet ke své soustavě bioplynovou stanici v Rapotíně na severní Moravě v roce 2019. Loni se k ní přidaly stanice v Litomyšli ve východních Čechách a v Horní Suché na Karvinsku.

Plynárenská infrastruktura je na biometan připravená. Zemní plyn i biometan jsou svými vlastnostmi zaměnitelné. „Plyn před vstupem do distribuce kontrolujeme, aby všechny jeho parametry odpovídaly potřebným normám. Zároveň k plynu přidáváme i typický zápach, protože biometan není stejně jako zemní plyn sám o sobě cítit,“ přiblížil distribuční technologii Andrej Prno.

Perspektivní biometan potřebuje podporu

Biometan by mohl v České republice do roku 2030 nahradit 10 až 15 procent spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu.

„V Česku je už více než 550 bioplynových stanic, které mohou vyrábět biometan. Základní legislativu pro distribuci tohoto plynu máme. Technologie je připravená a připojovací proces se plně standardizoval. Je ovšem nutné zavést efektivní regulační rámec finanční podpory, který bude motivovat majitele bioplynových stanic a investory k výrobě biometanu,“ doplnil Andrej Prno z GasNetu.

Tomáš Pernis