A proto se tým MAPu II. v ORP Mladá Boleslav rozhodl pořídit „malou digitální didaktickou hračku“ s názvem ozobot, který je možné zapůjčit zapojeným školám do projektu MAP II v ORP Mladá Boleslav a oživit tak jejich výuku.

Ozobot rozvíjí logické myšlení a kreativní přístup k řešení úkolů. Nevyužívá se jen v hodinách IT a matematiky, ale lze s ním pracovat například i v rámci výuky zeměpisu či dějepisu. Ozobot není jen hračka, ale využívá se v různých ekonomických odvětvích, zejména v průmyslu. Robotika si postupem času nachází cestu i do jiných sektorů a je nutné už nyní přemýšlet o dostatečném počtu takto vzdělaných absolventů na trhu práce.

Nabízíme vám malou ochutnávku ze zapojené školy, která si ozoboty zapůjčila.

Reportáž ze ZŠ Čachovice:
„Na začátku školního roku jsme měli, jako škola, unikátní možnost využít zapůjčení sady osmnácti malých programovatelných robotů, ozobotů. Neváhali jsme, a ještě před uzavřením škol jsme je opravdu stihli využít. Nejvíce jsme je ocenili v hodinách informatiky, kdy jsme s jejich pomocí rozvíjeli informační myšlení žáků a jejich kompetence k řešení problémů. Žáci si vyzkoušeli první krůčky, od jednoduchých základních schémat, až po složitější úlohy, kdy si už museli dobře rozmyslet, jak ozobota naprogramovat, tak, aby splnil jejich příkazy a samotné zadání úkolu.

Práce žáky bavila a myslím, že malí ozoboti prokázali, že rozhodně nejsou jen zpestřením výuky, ale opravdu plnohodnotným prostředkem rozvoje myšlení a důležitých kompetencí. Kromě informatiky jsme je stihli využít i při hodinách matematiky a českého jazyka. Tam se jim povedlo zpestřit výuku a umožnit procvičit učivo jiným, netradičním způsobem. Dobře se zapojovali i slabší žáci, kteří zde měli mnohdy možnost projevit svou šikovnost a zručnost při manipulaci s malými roboty. Díky tomu se jim podařilo dosáhnout nečekaných úspěchů, kdy předstihli i žáky, kteří jsou většinou při plnění úkolů rychlejší. Zkušenosti s ozoboty máme tedy jenom kladné a doufáme, že je ještě v budoucnu budeme mít možnost opět využít.“

Po všem tom digitálním čtení však nezapomeňte na procházku v přírodě a mějte na mysli, že robotika je dobrým sluhou, ale zlým pánem a je nutné hledat optimální průsečíky jejího fungování.

Autor: Alžběta Tischlerová