V lednu jsme navštívili partnerskou školu ve Španělsku, kde jsme měli možnost nahlédnout do vzdělávání v oblasti robotiky na univerzitě Castellon de la Plana. Navštívili jsme muzeum vědy ve Valencii, kde mají děti a studenti jedinečné možnosti shlédnout a vyzkoušet si zákonitosti fyziky, biologie, chemie. Nejmenší děti mohou vidět líhnutí kuřátek či mraveniště pod drobnohledem. I´Alcora je městem s výrobou tradiční keramiky. Děti se tak mají jedinečnou možnost zapojovat do tvoření z hlíny, pracují s hrnčířskými kruhy, hotové výrobky si barevně zdobí. Vraceli jsme se do svých škol bohatší o další možnosti a inspirace pro vlastní vzdělávání. Naši školu ovšem čekal náročnější úkol, a to připravit program a organizačně zajistit setkání zástupců škol v České republice.

V úterý 15. března jsme tak s potěšením přivítali koordinátorky a paní učitelky ze zahraničí v České republice. Cílem setkání bylo ukázat venkovní aktivity i alternativní metody ve vzdělávání předškolních dětí. Dvouhodinové setkání v lesní školce Nad Klenicí v Mladé Boleslavi bylo tak nejen příjemnou procházkou po okolí Chlumu. Děti využívaly ke vzdělávání přírodní materiály, fyzickou zdatnost si udržují přirozeným pohybem v lesním terénu. Paní učitelky sledovaly aktivity dětí a využívaly možnosti k sdílení zkušeností a získávání poznatků ze soukromé sféry vzdělávání.

Následující den si paní učitelky prohlédly školy v Chotětově a ve Hřivně. Zajímaly se o školní vzdělávací a třídní vzdělávací program, provádění diagnostiky dětí, vybavení tříd interaktivními i didaktickými pomůckami a dětskými koutky. Nová sborovna nám pak poskytla dostatek prostoru pro vzájemné sdílení videí a fotografií z aktivit dětí v oblasti STEAM jednotlivých škol.

Vřelého přijetí se zástupcům škol dostalo také na úřadu Městyse Chotětov. Koordiánorky projektu se zapsaly do pamětní knihy a od pana starosty Blahoslava Jírů dostaly drobné dárky. Školkové děti se s radostí zapojily do kulturního programu a zazpívaly několik písní.

Posledním nahlédnutím do českého vzdělávání byla návštěva ekoškolky Rozárka v pražské Tróje, městské školce s menším prostorem, ale zato bohatou vzdělávací nabídkou. Dotazů od zahraničních učitelek bylo opravdu hodně.

Hosté se měli možnost seznámit i s českou kulturou, historií i tradiční českou kuchyní.

A co nám toto setkání umožnilo? Kromě toho, že jsme se rozhodly dlouhodobě spolupracovat s partnerskými mateřskými školami EU, si chceme nadále rozšiřovat jazykové dovednosti, sdílet zkušenosti na mezinárodní úrovni, poznat jiné učitelky, jejich způsoby práce s dětmi, řešení dílčích problémů a srovnávat je s domácími poměry. Již teď se těšíme na další společné setkání, které se uskuteční v květnu 2022 v bulharské Ruse. Hurá za novou motivací!

Autor: Markéta Vosyková

Děkujeme za příspěvek!