Postní doba je zároveň přípravou na slavení velikonočního tajemství, pro některé též přípravou na křest a pro ostatní vzpomínkou na jeho přijetí. Začátek postní doby se určuje termínem Velikonoc a před nimi také končí.

Z přípravy na Popeleční středu: prastarý zvyk pálení jívových větviček, lidově kočiček.
Znáte tajemství Popeleční středy? Nesmí se prát prádlo a doporučuje se kořalka

Tato doba je opředena mnoha tradicemi, případně též lidovými zvyky, o čemž svědčí i pojmenování jednotlivých nedělí:

1. Černá – lidé (zvláště ženy) začali nosit černé šaty.

2. Pražná – pražení nedozrálého obilí, polévka tzv. praženka.

3. Kýchavná – bohoslužby za odvrácení moru, jeden druh se totiž projevoval kýcháním.

Zdroj: Youtube

4. Družebná – ohlášky jmen snoubenců před svatbami, které letos proběhnou.

5. Smrtná / Smrtelná – vynášeli slaměnou Smrtku a házeli do potoka.

6. Květná / Palmová – světí se ratolesti (u nás kočičky) na znamení Kristova mesiánského vjezdu do Jeruzaléma.

Pozvánka na velikonoční výstavu Pomlázka teče, dejte, teta, vejce na mladoboleslavském hradě.
Proč pomlázka teče? Muzeum Mladoboleslavska připravilo velikonoční výstavu

Šestou nedělí začíná Svatý týden, který je zaměřen na Kristovo utrpení a smrt na kříži. Vrcholem týdne je pak Velký pátek s pašijemi a uctíváním kříže.

Jiří Vosáhlo