Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově vysoce hodnocen. Díky finanční podpoře projektu se podařilo např. zakoupit novou kvalitní nástěnku do školy, na které jsou pravidelně uváděny nové informace o přírodě s regionálním zaměřením. Byly vytvořeny pracovní listy o hořečku nahořklém, letáky a omalovánky z hořečkové louky. Děti z Přírodovědného kroužku z Dolního Bousova 25. 10. 2019 lokalitu opět navštívily, aby shrabaly pokosenou louku a dověděly se, co hořečkům prospívá a co jim škodí.

Do Vlčího Pole šly děti pěšky a cestou sbíraly odpadky z příkopů podél cesty. Tříkilometrová trasa díky tomu rychle uběhla. Odpadem jsme naplnili celkem čtyři velké pytle. O jejich odvoz a likvidaci se postaralo Město Dolní Bousov.

Po příchodu na hořečkovou louku děti nejprve usedly ke svačině, při které si vyslechly výklad o hořečcích - kde a kdy rostou a kvetou, jejich dvouletý vývojový cyklus, co potřebují, proč se louka kosí až na podzim atd. Děti, které zde byly poprvé, dostaly letáčky a omalovánky. Po posilnění teplým ovocným čajem a sušenkami jsme se už pilně pustili do práce. Za malou chvíli bylo hotovo. Nakonec jsme si v kruhu poslali pozdrav - stisk ruky, který obíhá celé kolečko. Našli jsme spoustu stop divokých prasat, jedno staré pěnkaví hnízdo a duběnky-hálky na listech dubu. Jednu starou hálku jsme rozevřeli a k našemu velkému překvapení z ní vylezla živá krásná žlabatka.

Zpátky do Bousova jsme se vraceli příjemně unavení s pocitem dobře vykonané práce.

Pavla Bartková a Lenka Hejnová, vedoucí Přírodovědného kroužku Dolní Bousov

Sečení koniklecové louky
Koniklecová louka u Debře pokosena
V Havelském parku proběhl Swap-Bezpeněžní bazárek
V Havelském parku proběhl Swap aneb Bezpeněžní Bazárek