Dne 13. června 2024 se konal již 3. ročník výchovného koncertu pro žáky 2. stupně základních škol na podporu kulturního rozhledu a charakterových vlastností žáků, a to v Domě kultury v Mladé Boleslavi za podpory města Mladá Boleslav. První část začala celkem pro 280 žáků ze ZŠ Semčice a ze 6.,7. a 8. ZŠ Mladá Boleslav.

Celý výchovný koncert byl provázen promítanými obrázky a scénkami, ale hlavně mluveným slovem Mgr. Martina Herrmanna, který vše, jako předseda orchestru, připravil v úzké součinnosti s dirigentem orchestru Markem Müllerem. Zazněly tóny známé písně Jaká by to hanba byla, protože výchovný koncert měl hlavně ukázat na vztahy a vzájemnou pomoc a úctu k druhému.

Pozornost vzbudila píseň Tereza od Jiřího Šlitra a když slyšeli zpěváky Karla Jakubů a poté i Markétu Amerigi, některým se i zachvělo srdíčko. Martin nenechal studenty jen tak nečinně sedět a jen poslouchat, ale přímo je zapojil do akce rytmikou a společným zpěvem a dokonce zapojil i jednoho studenta, aby si mohl zadirigovat, aby tak každý zjistil, že to není tak jednoduché. A skutečně to jednoduché nebylo, ale s pomocí dirigenta se studentovi dirigování podařilo, byť ne ve správném tempu. Přesto od jeho spolužáků sklidil potlesk za jeho výkon a odvahu.

Žáci se dozvěděli nejen o dechových nástrojích, ale také mnoho zajímavých informací o Jaroslavu Ježkovi anebo Bedřichu Smetanovi. Když Bedřich, v zastoupení Marka Müllera, preludoval na klavír Louisinu polku, dozvěděli se, že Bedřich byl v Novém Městě nad Metují zamilovaný do Louisy, pro kterou tuto polku složil. Obrovský aplaus sklidil za sólovou skladbu Balada trumpetista Pavel Jansa a nakonec 4 pozounisti, když hráli Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Martin pak pozouny přirovnal ke zbraním a jen studentům nadnesl: „Dokážete si představit, že by se místo zbraní používaly hudební nástroje?“

Celý famózní výchovný koncert zakončili zpěváci Karel Jakubů a Markéta Amerighi písní Tak abyste to věděla a studenti s poznáním, že dechový orchestr hraje opravdu nádherné skladby, které i oni by mohli poslouchat, odcházeli opět do školy pokračovat ve výuce.

V 11 hodin pak přišly další školy, a to ZŠ Březno a též gymnázium Mladá Boleslav v celkovém počtu asi 290 žáků a program se opakoval úplně stejně. Když zazněly poslední tóny písně a orchestr očekával, že studenti budou odcházet, vypadalo to, jako by žáci chtěli nějaký přídavek. My jen ale můžeme sdělit, že přídavek může být třeba tím, že přidáme i další ročník výchovného koncertu v roce 2025, protože je vidět, že pro žáky to je velmi poučné a učitelé se vždy těší.

Zeptali jsme se Martina Herrmanna: „Jak se zrodila celá myšlenka a choreografie výchovného koncertu a jak dlouho trvala jeho příprava?“ „Vždy vycházím ze skladeb, které aktuálně hrajeme, protože nemáme mnoho času nacvičit nové skladby, neboť jsme amatérský dechový orchestr. Pak přijde nápad, a tak jej píši a postupně, jak hledám obrázky a různé spojitosti, tak se vše rozvíjí až do konečné podoby. Tím, že mám skvělou spolupráci s dirigentem Markem Müllerem a všichni hráči mi věří a snaží se o provedení tak, jak je v mých představách, tak vše jde lépe. Chtěl bych tímto tedy i poděkovat nejen městu Mladá Boleslav, za finanční podporu, která nám pokryla část režijních nákladů, ale zejména všem hráčům, kteří si museli vzít na tento výchovný koncert dovolenou ve své práci.“

„Proč jsi se pustil se svým týmem do těchto výchovných koncertů?“ „Je všeobecně známo, že mladé lidi moc dechové orchestry nepřitahují, neboť ani netuší, co takový dechový orchestr dokáže zahrát. A samozřejmě naším cílem je i motivovat mladé lidi ke hře na hudební nástroje a že se nám to daří může potvrdit i fakt, že na tomto výchovném koncertu měl svou premiéru baskytarista Tomáš Urban, a to mu je teprve 13 let. A když se nám podaří motivovat takto více mládeže, pak tento záměr splnil svoje cíle a je to pak pro nás tou největší odměnou.“

„A co se Vám nejvíce na koncertech líbí?“ „To nejhezčí je vždy plné hlediště a spokojení posluchači“.