S kolegyní jsme se rozhodly pro zážitkové stěhování, tak aby si hlavně děti uchovaly zábavnou vzpomínku. Mezi knihovnami nás dělí 350 m2 prostoru. Proto jsme přizvaly žáky základní a mateřské školy v Kněžmostě, čtenáře a kolemjdoucí. Na pomoc nám přispěchali i zaměstnanci obce a pan starosta.

Zážitkové stěhování provázely melodie místního rozhlasu. Do propojení knihoven nám chybělo zhruba deset metrů, ale poradili jsme si a knižní regál přestěhovali na konec živého hada, který tvořil spojnici mezi knihovnami. Celkem jsme zážitkově přepravili na šedesát knih, ale dětem se to zdálo málo," že by prý zvládly celou knihovnu".

Zajímavé jistě je, že původní knihovna měla kolem 50 m2 a nové prostory skýtají přes 200 m2. Rukama nám proběhly snad všechny literární žánry. Opravdu děkujeme za podporu všem příchozím a věříme, že toto ZÁŽITKOVÉ STĚHOVÁNÍ zůstane velkým zážitkem.

Ivana Cenefelsová