Přestaňte se prosím už vymlouvat na sucho. To údolí je stíněné, celá jeho polovina je odvrácena od slunce. Protéká tam řeka a je tam písčito-jílová půda. Porost je jednoduše starý a nedostatečně udržovaný.

Park tu ovlivňuje biodiversitu, obzvlášť tam, kde je ve více patrech vertikální struktura porostu, tak jak tomu bylo na Štěpánce dříve. Stabilizuje klima a vytváří specifická mikroklimata, která snižují extrémy, udržuje vlhčí prostředí. Ma protierozní funkci zejména kde je svažitý terén. Je významným zdrojem kyslíku, zachycuje prachové částice a také váže velké množství oxidu uhličitého. A samozřejmě je to místo pro rekreaci, místo, které působí blahodárně na psychiku.

Běh, ilustrační foto
Bakov zve na olympijský běh

Proto by mělo být stále udržováno v takovém stavu, aby prosperovalo i za řadu let. Chápete už, o co jste se léta nesnažili? Vždyť vy nemáte podle vašeho tiskového mluvčího ani žádný konkrétní plán. Četl jsem že padne dalších 300 stromů. Už však nikdo neřekl, že pravděpodobně každý další rok. Zato tam chcete sázet cibuloviny. Neumíte se postarat o porost a budete sázet kytky? Mají krátkou životnost a jen estetickou hodnotu, nic víc. Nikdo to po vás nechce.

Jen tím budete vázat další kapacity, tak jak je to se zaléváním ve městě. Je to lesopark. Compag by se měl podívat k sousedům do Benátek, jak vypadá květná louka, nebo se podívat aspoň do Wikipedie. A taky by se mohl vyškolit v sečení trávy a udržování keřů. Způsob, jakým tyto porosty udržuje mi přijde jako drancování. I tahle firma nese léta vinu na zubožení parku, tak jako vy. Měli jste tu botanika Václava Větvičku. Z jeho pohledu, názoru tu nikdy napadlo ani jedno slovo.

A na závěr bych chtěl říct, že člověk, který vykonává činnost ve veřejném zájmu, by proto měl být zapálen. To se vlastně týká i většiny zastupitelů, kteří tomu léta pasivně přihlíží, a to si myslím, že už dlouho nejste.

Ivan Bohuslav