Město Dobrovice na to uvolnilo finanční prostředky ve výši 40 procent z celkových nákladů. A místní samospráva šla ještě dál. Nechala pro větší bezpečnost chodců vybudovat nové chodníky u hlavní silnice, prosadila vodorovné značení vozovky a obnovu přechodu pro chodce.

Další etapou, kterou chce spolek přátel ve spolupráci s obcí realizovat, je Den bezpečnosti. V sobotu 2. září se sjedou záchranné složky v čele s Policií České republiky na místní hřiště, aby ukázaly svoji techniku, ale především poučily děti o bezpečnosti a správném chování na silnici či chodníku.

Program budou doprovázet ukázky a také na děti čeká tematické divadelní představení „Velká policejní pohádka". Chybět nebudou ani zdravotníci, kteří praktickými ukázkami představí zásady první pomoci.