Po teoretickém školení v hasičské zbrojnici se členové jednotky přesunuli k praktické zkoušce na bakovské železniční mosty. Velitel jednotky Jan Pelech k tomu uvedl: „Ke školení jsme přizvali i jednotku SDH Nová Ves u Bakova nad Jizerou. Vše jsme si pořádně vyzkoušeli. Bylo to náročné, ale hodně jsme se naučili.“ Jak vidno, činnost dobrovolných hasičů není jen o výjezdech, údržbě výzbroje a výstroje, ale i o sebevzdělávání … a to vše ve svém volném, čase po práci. Děkujeme, že jste tady pro nás.

Magdalena Bulířová