Byla obzvlášť dobrá viditelnost, na kopci před lesem bylo vidět až na lesklou špičku Ještědu i na Mladou Boleslav. Obdivovali jsme nejen orchideje, ale také milé dokvétající konvalinky, krtičník hlíznatý, žindavu evropskou, pstroček dvoulistý a medovník meduňkolistý. Okrotice už dokvétají, hlístníky jsou většinou také odkvetlé, vstavače nachové jsou v nejlepším květu, stejně tak i bradáčky vejčité. Křehké vemeníky jsme našli jak kvetoucí, tak ještě nerozkvetlé. Objevili jsme také zajímavý hmyz, například červeného brouka asi 2,5 cm velkého.

Po návratu na náměstí v Dolním Bousově jsme se přesunuli auty do Záhub k lesnímu hřbitůvku. Čekání, než všichni dorazí, jsme si ukrátili vyplňováním křížovky, ve které jsme uplatnili vědomosti nabyté v Domousnicích. V tajence vyšla OKROTICE, orchidej v Domousnicích nejrozšířenější. Za vyluštění křížovky si každý mohl vybrat nálepku s rostlinami a živočichy české přírody.

Z prvního Náboru hrdinů.
Vzpomínka na první Nábor hrdinů

Cestou na PP Křižánky jsme viděli obsazenou hnízdní dutinu strakapouda, ptáčata se hlasitě ozývala. Na louce samotné kvetl hojně hadí mord nízký, vítod, kozlík dvoudomý, prstnatec májový a bradáček vejčitý. Prstnatec Fuchsův, který je na louce nejhojnější, byl teprve ve stádiu poupat, předpokládáme, že rozkvete až za týden nebo 14 dní. Na louce opět známý drobný motýlek soumračník a zajímavá kukla přilepená ke stéblu trávy -- obalená kousíčky kůry a jehličí, pravděpodobně vakonoš. Cestou z PP k památným lipám na Křižánku jsme v příkopě lesní cesty objevili desítku kvetoucího hlístníku hnízdáku. Na Křižánku jsme se občerstvili výbornou pramenitou vodou a přešli jsme k památným lipám. Zjistili jsme, že nejsou v dobrém stavu, v jejich okolí bylo mnoho spadaných čerstvých listů, všechny měly podivně načernalou stopku. Vypadalo to na napadení nějakým hmyzem, snad bejlomorka?

Mnozí ze 23 účastníků exkurzí (14 dospělých a 9 dětí včetně dvou vedoucích) se po 17. hodině rozloučili, ale zbylých 13 pokračovalo ještě na rozkvetlé louky pana Bradny nad Vlčím Polem, kde jsme exkurze zakončili pohledem na desítky kvetoucích prstnatců a kosatců sibiřských. Zde jsme také nafotili velkého pavouka zelenavých odstínů.

Do Bousova jsme dorazili cca v 17.30.

Vydařilo se počasí, sešli se příjemní lidé, takže jsme si všichni pochvalovali příjemně strávené odpoledne. Přejeme to samé všem, kteří se chystáte v sobotu s Miladou Vrbovou za orchidejemi do Hlavence!

Preclíky ze zbylých brambor.
Čtenáři pečou: Preclíky z brambor

Zdraví Pavla Bartková a Lenka Hejnová