Deset studentek a dva studenti strávili v hlavním městě Rize dva týdny, během nichž trénovali správné postupy kinestetické mobilizace. Po návratu nově osvojené dovednosti představí ostatním studentům školy stejně jako zaměstnancům některých zdravotnických zařízení v Mladé Boleslavi.

Cílem projektu je předejít častým úrazům ošetřujícího personálu způsobených nesprávnými postupy při manipulaci s nepohyblivým pacientem a zvýšit úroveň zdravotnických služeb v regionu.

Lucie Laurýnová, Lukáš Berndt