Besedu zahájil Ota Vaníček a hned v úvodu poděkoval panu starostovi, že nám umožňuje tyto kulturní akce pořádat. Paní Kostková nejprve odpovídala na otázky, které ji dával moderátor, a potom na písemné i vyslovené dotazy přítomných. Její odpovědi byly vždy odměněny potleskem. Na konci besedy paní Kostková vylosovala mezi tazateli tři, kteří získali CD. Následovala autogramiáda a a závěrečné focení. Jako vždy se na zdárném průběhu akce podílela Maruška Tolarová. Fotodokumentaci pro město zajišťoval Roman Stránský.

Autor: Zdeněk Plešinger

Děkujeme za zaslaný příspěvek!