Území pro vybudování tůní nebylo vybráno náhodou. Vznikly na podmáčené půdě, kde v minulosti mohl být také rybník. V těchto místech ČSOP Klenice zaznamenala výskyt a rozmnožování vzácných druhů obojživelníků – rosničky obecné, kuňky obecné, čolka obecného, ropuchy obecné, skokana štíhlého a skokana hnědého.

„Majitelem pozemků je starousedlík pan Král. Tůně budou sloužit jako cenný zdroj vody, k rozmnožování obojživelníků. Další tůně jsme vybudovali na slatinné louce v přírodní památce Dymokurské louky, o které se dlouhodobě staráme,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Budování tůní v Jabkenicích.
V Jabkenicích vznikly dvě tůně pro obojživelníky. Dobrovolníkům pomohl minibagr

Návrhu nových tůní se ujal hydrobiolog Radomír Studený, který zvolil průtočné tůně bez ryb. Jejich využití bude nejen pro obojživelníky, ale také pro drobné bezobratlé, jako například vážky a potápníky. „V letních měsících mohou tůně vysychat a při prudších deštích tak zachytí část vody, která údolnicí poteče z lesního pozemku,“ konstatoval hydrobiolog Radomír Studený.

Tři větší tůně se nachází u silnice. Jejich maximální hloubka je 1,2 metru o maximální velikosti 12 krát 8 metrů. Další tři tůně jsou přímo u lesa a jde o kombinaci menší a větší vodní plochy o maximální hloubce 60 centimetrů. Odlišné velikosti tůní poskytnou biotop pro různé druhy živočichů.

Zdroj: Youtube

ČSOP Klenice získala na vybudování tůní grant z programu Nadačního fondu Škoda Auto Krakonošovy zahrádky. Ze stejného grantu bylo ještě vybudováno sedm nových tůní v PP Dymokurské louky, a sice na žádost pracovníků Odboru životního prostředí Středočeského kraje.

Obě akce mají za cíl především pozitivně ovlivnit vodní režim v krajině, zadržet vodu, obnovit malý vodní cyklus, ochlazovat zdejší klima a poskytovat životně důležitou vodu nejen živočichům, ale také rostlinám. Plánuje se tam také konání osvětových akcí s cílem seznámit veřejnost s potřebnými opatřeními v krajině.

V neposlední řadě mohou být projekty inspirací pro další majitele pozemků, kteří by rádi nabídli své území pro ochranu přírody.