Pokud se dlužník ocitne v exekuci a exekutor mu obestaví účet v bance, může dlužník požádat banku o zřízení chráněného účtu. Ten bude připojen k hlavnímu účtu; z toho se na chráněný účet převedou peníze, které nepodléhají exekuci, a dlužník s nimi bude moci běžně hospodařit bez obav, že by je exekutor zabavil. Vedení chráněného účtu bude bezplatné a může být i úročený.

Na chráněném účtu bude chráněna mimo jiné nezabavitelná část mzdy, sociální dávky, výživné a pojistné za zničenou nemovitost. Jako ochrana prostředků do nejbližší mzdy zůstává možnost vybrat si z účtu trojnásobek životního minima.

Důležité je, že zřízení chráněného účtu není automatické, ale dlužník o něj v případě nařízení exekuce musí požádat. Poté si musí nechat potvrdit na speciálním formuláři od plátce příjmu (zaměstnavatel, ČSSZ, úřad práce atd.), že má chráněný příjem, a tento dokument doručit exekutorovi. Ten jej zkontroluje a sdělí bance, že má dlužník chráněný příjem, který pak následně banka převede na chráněný účet. S penězi na tomto účtu už si dlužník hospodaří neomezeně.

Zřízení chráněného účtu a prokázání příjmů sice přináší pro dlužníka administrativní zátěž, na druhou stranu mu přináší větší bezpečí a pohodlí při nakládání s financemi, které nemůže exekutor zabavit.

Pokud jste se ocitli v podobné situaci nebo řešíte jiný problém, můžete se obrátit na službu občanského poradenství, kterou provozuje Respondeo, z. s. Ta v Mladé Boleslavi sídlí na Sirotkově 1242 a má otevřeno vždy ve čtvrtek 10 – 12 a 13 – 16 hodin, více informací a objednání na tel. 731 588 632 nebo emailu poradna@respondeo.cz. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014801.

Naďa Hanuš Vávrová