Zhruba dvouhodinová debata ukázala, že pro přijetí tak složitého a rozsáhlého dokumentu, jakým je územní plán, je velice důležitý dostatek informací, které se včas a v přehledné formě dostanou k občanům. Zdá se, že právě komunikaci s Boleslavany radnice trochu podcenila, neboť některé obavy zúčastněných přinesla malá informovanost o tom, co se v jejich blízkosti chystá. To je zřejmě i případ možné budoucí podoby prostoru mezi ulicí Mjr. Frymla a budovou bývalého Telecomu, která bude dále řešena formou urbanistických a architektonických studií.

Padly ovšem i konkrétní výhrady k určitým opatřením či chystaným stavbám. Zde samozřejmě přijdou na řadu připomínky a námitky, s nimiž bude město a zpracovatelé územního plánu dále pracovat. Diskuze probíhala převážně v poklidném duchu bez negativních emocí. Občané se zajímali zejména o legislativní postupy, kterými mohou do procesu tvorby územního plánu zasahovat.

Ti, kteří se v úterním odpoledni sešli, svedl dohromady zájem o město, kde žijí. Shodli se, že diskuze nad jeho budoucí podobou by měly dál pokračovat za účasti zástupců města a autorů návrhu.

Marek Burda, Jana Gregorová, Jan Gregora