Cílem tohoto projektu je podporovat po celý rok spolupráci a otevřenost mezi jednotlivými složkami České obce sokolské a veřejností. Hlavní důraz je kladen na zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je pravidelná činnost v Tělocvičných jednotách a významné projekty ČOS zaměřené na rozvoj pohybové gramotnosti celého věkového spektra. Základ těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.

U nás v mladoboleslavském Sokole se během dvouhodinového programu představily téměř všechny oddíly Sokola a nejen děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny a zasoutěžit si o drobné dárky. Akce se i přes chladné počasí vydařila a už nyní se těšíme na nové zájemce o naše cvičení a další podobné akce.

Jolana Kofferová, TJ Sokol MB