Starosta Jiří Lhoťan nejdříve v Hostivaři přečetl poselství a pak společně se zástupci jednot Župy Barákovy a hostů odjel historickou tramvají na setkání v Tyršově domě.

Poselství - lví silou, vzletem sokolím
Župa Fügnerova spolu se sokolskými jednotami Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou odstartovaly sletovou štafetou sletový rok XVII. Všesokolského sletu a přeje všem účastníkům jeho zdárný průběh plný krásných skladeb, pohybu a setkání bratrů a sester, protože nejde jen o společné „upažování“ na značkách, ale o obrovskou sílu sokolské myšlenky, sounáležitosti a národní hrdosti.

V rámci slavnostního programu a vystoupení cvičenců z různých jednot přišli se svou zdravicí a poselstvím zástupci krajů, aby do rukou sestry starostky České obce sokolské (ČOS) Hany Moučkové předali krajské štafety se stuhami jednotlivých žup.

Ze zábavného sportovního odpoledne Sokolení v Mladé Boleslavi.
Sletová štafeta obohatila tradiční prezentaci aktivit Sokola v Mladé Boleslavi

Náčelník ČOS Petr Svoboda a náčelnice ČOS Eva Řibřidová jednotlivé štafety umístili do čestného stojanu a poděkovali za poselství. Tímto aktem začal oficiální nácvik v jednotách na slet v roce 2024.

Zdroj: Youtube

Každý, kdo by si chtěl prohlédnout budoucí sletové skladby, má už nyní šanci na sokolském webu.Tradičně je nabídka pro zájemce rozprostřena od těch nejmenších, kteří ještě cvičí s rodiči, až po věrnou gardu. Skladby předvedou sokolové nejdříve v regionech a na přelomu června a července potom ve velkém v pražském Edenu.