„Náš tradiční novoroční ohňostrojný muzikál vnímáme v Benátkách nad Jizerou jako přivítání příchodu něčeho nového. Nového roku, nových příležitostí, nadějí a nových radostí. Přejme si společně, abychom v sobě nalezli sílu k překonání bolestných událostí uplynulého roku, vůli pozvednout hlavy a pokračovat v našich cestách dál,“ uvedl starosta města Karel Bendl.