Tam, kde se starají jenom o historickou minulost, nebo přítomnost, není úplně dobře, ale podle mne je třeba toto spojit dohromady i s budoucností nejen s existencí jedné rodiny, spolku či týmu, ale napříč sokolským hnutím. Stále necítím sílu tohoto prolnutí a naopak se zdá, že někteří v Sokole zapomínají, že v jednotě je síla a snaží se prosazovat své zájmy před zájmy společnými. Proto je důležité, aby se zapojovali další věkově produktivní a pozitivně, nápady nabité skupiny mladších členů. Vznikla oblastní centra, která dávají velice dobrý příklad pro jednoty a oslovují i své okolí. Jsou bratři a sestry, kteří mají také tuto schopnost a sílu oslovit větší množství a jejich jména se dostávají do podvědomí v mladších generačních skupinách.

Jeden příklad za všechny dnes přikládám od bratra Petra Sádka, který s pomocí náčelnictva a Petra Svobody(náčelník ČOS) přináší ,,Inspiromat“, kam jsou vybírány mimo jiné ty nejzajímavější nápady pro naši práci v této omezené době bez tělocvičen a společného scházení. Domnívám se, že se nám podařilo podpořit vynikající nápad, který dozajista přinese zásobník nových a zajímavých cvičení, her i podnětů pro další využití volného času.

Čím se zabývá Sokolský inspiromat?

Zveřejňováním sportovních aktivit probíhající pravidelně 2x týdně (obvykle pondělí a čtvrtek), materiály jsou umístěny na disk ČOS a současně s tím je publikován příspěvek na stránkách sportovní všestrannosti. Příspěvky mají poměrně dobrou sledovanost, pravidelně jsou sdíleny, např. i oficiálním profilem ČOS, který spravuje komunikační tým. Často sdílí jednoty, aktivní členové apod. Dle dalších příspěvků víme, že inspiromat skutečně inspiruje - několik velikonočních stezek vzniklo i na poslední chvíli po zveřejnění velikonočních příspěvků, několik únikových her se sokolskou tématikou vzniklo jako reakce na I. díl (mimo jiné jednu připravil i VO ČOS).

Ne všechny příspěvky přicházejí ve formátu a kvalitě, která by byla vhodná ke zveřejnění. V těchto případech se snažíme se zasílateli komunikovat, dovést je k doplnění apod. Průběžně chodí více jak dva podněty týdně, bude ale třeba o inspiromatu dále informovat - navrhuji připravit pár informací pro župní náčelníky a náčelnice. V tuto chvíli máme aktivity do zhruba poloviny května, ne všechny jsme ještě stihli prostudovat, příprava některých aktivit a komunikace je časově náročnější. Dále víme o aktivitách na některých jednotách, které jsou zdařilé, ale doposud se neozvali, necháváme si je v záloze a budeme se snažit kontaktovat (např. ,,Kamínky" z Nehvizd, libeňský KorOorienťák, aj.).

Počítám, že se blížícím létem bude distančních aktivit ubývat, inspiromat by ale měl pokračovat nápady k blížícím se letním pobytovým táborům a podobným letním zaměřením.

Autoři: Jiří Lhoťan a Petr Sádek