Byla to cesta nelehká a zdlouhavá, kdy zastupitelé řešili postupně směny pozemků, vynětí lokality z těžebního ložiska štěrko-písku a způsobu odkanalizování celého území. Poté následovalo vytvoření ojedinělého developerského projektu, jehož součástí bylo město Bakov nad Jizerou a spolek Výsluní, jenž sdružoval majitele pozemků v této lokalitě.

Společnými silami a finančním zajištěním město vytvořilo projektovou dokumentaci a pomocí firem Zikuda a Colas CZ zrealizovalo výstavbu inženýrských sítí a výsadbu zeleně.

Z pietního aktu na hřbitově v Bakově nad Jizerou k uctění památky padlých ve druhé světové válce. Na snímku vlevo starostka města Jana Blechová.
Bakovští uctili památku padlých. Vyjádřili úctu a vděčnost k jejich statečnosti

Lokalita se „povedla“ a jistě tam vznikne další krásná čtvrť v Bakově nad Jizerou. Za to patří velký dík všem zastupitelům města, kteří se v průběhu té dlouhé řady let na tomto projektu podíleli, a spolku Výsluní, který dokázal spojit větší část majitelů pozemků ke společnému projektu a aktivně se na realizaci podílel.

Na závěr lze už jen popřát budoucím obyvatelům této lokality hodně sil a úspěchů při dokončení svých plánů, výstavbě rodinných domů.

V Bakově nad Jizerou jsou stavební pozemky na prodej
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou se na svém květnovém jednání usneslo prodat celkem šest stavebních pozemků, a to v lokalitě „Za Tratí II" v malé Bělé a v lokalitě „Na Výsluní" v Bakově nad Jizerou. S tímto záměrem město postupně seznamuje zájemce nejen na úřední desce, jak ukládá zákon, ale i prostřednictvím ostatních informačních kanálů. Výběr zájemce bude proveden na základě výběrového řízení (obálkovou metodou) podle zastupitelstvem schválených pravidel.

vedení města Bakov nad Jizerou