Přišla řada učitelů mateřských i základních škol, asistentů pedagoga, ředitelů, logopedů či školských poradenských pracovníků a řada dalších, kteří hledají efektivnější přístupy ke vzdělávání běžných i handicapovaných dětí. Nemalá účast byla také přímo z mladoboleslavského regionu.

Konferenci zahájil ředitel Ing. Tomáš Suchý, který účastníky přivítal a sdělil, že na 6. ZŠ se snaží ABA už několik let využívat.

Aplikovaná behaviorální analýza je speciální obor, který se zabývá způsoby, jakými se lidé učí, a pomáhá jim získávat dovednosti, které jsou pro ně důležité. Často se věnuje dětem s vývojovými handicapy, ale v zahraničí je úspěšně využívána i v řadě dalších oblastí. Například pro prevenci problémového chování na běžných školách, k výkonnostním sportovním tréninkům, nebo i k výuce bezchybného vykonávání důležitých činností třeba u chirurgů nebo dopravních pilotů. V ČR je ABA registrované nelékařské povolání podle zák. 96/2004 Sb., tedy podobně jako třeba klinický logoped nebo fyzioterapeut.

Na konferenci vystoupili Ing. Daniel Krsička z Mladé Boleslavi, který se připravuje na atestaci z ABA a doc. PhDr. Karel Pančocha, PhD., MSc. z Institutu inkluzivního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně, který se svými kolegy vytvořil v ČR první ověřené studium ABA podle národních i mezinárodních standardů.

První část konference byla věnování samotnému oboru ABA, ale velmi brzy se program posunul k ukázkám 3 reálných případů českých dětí předškolního a školního věku, které trpí autismem a u kterých je ABA využívána pro jejich vzdělávání. Ukázky byly doplněny videozáznamy i systematickým hodnocením a účastníci konference se mohli přímo přesvědčit o pokrocích, které každé ze 3 dětí udělalo. U některých dětí vystoupily i jejich asistentky pedagoga, které svým kolegyním ze základních i mateřských škol sdílely svou dobrou zkušenost s ABA i pokroky svých svěřenců.

Program byl proložen praktickými ukázkami vybraných výukových postupů, takže se účastnici nenudili a pod vedením zkušených instruktorů si mohli ve skupinách sami vyzkoušet některé konkrétní výukové metody.

Odpolední část konference se zabývala konkrétním využitím ABA v MŠ nebo ZŠ jak pro děti s autismem tak i běžné žáky. Vystoupila paní Hana Štětková, ředitelka mateřské školy v Berouně, kde už ABA používají pro vzdělávání žáka s autismem. Její příspěvek byl doplněn o několik základních modelů, jak může škola či školka buď sama začít získávat nové znalosti a dovednosti nebo spolupracovat s odborníkem, který v ČR patří pod zdravotnická povolání.

Velmi mnoho účastníků vrátilo vyplněný dotazník a organizačnímu týmu se sešlo více než 75 reakcí na obsah konference. Organizátoři byli příjemně překvapeni, že více než tři čtvrtiny účastníků konference chce ABA začít využívat ve své základní nebo mateřské školce a stejně tak je velký zájem o konkrétní vzdělávací akce jak na Masarykově univerzitě v Brně tak i přímo na Mladoboleslavsku. Můžeme se tedy těšit, že se snad moderní vzdělávací metody brzy rozšíří ze 6. ZŠ i do dalších školských zařízení a Mladá Boleslav bude i nadále ve vzdělávání špičkou.

Patricia Krsičková