Šestimetrové sousoší zobrazuje uprchlíky na lodi, pocházející z různých kultur a historických okamžiků. Například Židy prchající před nacisty, Syřana, který se snaží zachránit před občanskou válkou, Poláka unikajícího před komunistickým režimem, již uvedené čtyři Čechy prchající z Protektorátu a další.

Autorem díla nazvaného Angels Unawares, tedy Andělé nevědomky či nečekaně, je kanadský umělec Timothy Schmalz. Autorem nápadu je ale Čech Michael Czerny. Mezi lidmi zastoupenými na lodi jsou Czerného rodiče, Michael a jeho bratr Robert, kteří emigrovali roku 1946 z Československa do Kanady. Přestože rodiče byli katolíci, nacisté rodině neodpustili matčin židovský původ.

| Video: Youtube

Při odhalení sochy papež František odsoudil některé země za to, že na jedné straně vyrábějí zbraně nasazované ve válkách v jiných zemích, a na straně druhé odmítají přijímat uprchlíky, které násilný konflikt z těchto zemí vyhnal. Dále řekl, že chce, aby socha připomínala evangelickou výzvu pohostinnosti. Socha tísnících se uprchlíků na lodi surovým způsobem vyjadřuje jejich utrpení.

Při výrobě sochy byly použity pozůstatky lodi, na které připluli uprchlíci přes Středozemní moře do Itálie. Přestože sousoší je věnováno uprchlíkům, kteří prchají před zlem a násilím, nemá nic společného s lidmi, kteří přicházejí se zlými úmysly.

Až se budete procházet po náměstí svatého Petra ve Vatikánu, nezapomeňte si prohlédnout naturalistické sousoší Angels Unawares. A mez 140 lidmi hledajícími nový domov nalézt uprchlíky z Československa - Winifred Hayek Czernou, Egona Czernyho a jejich děti Michaela a Roberta.