Předchozí
1 z 7
Další

Park Sofijivka

Park SofijivkaPark SofijivkaZdroj: Shutterstock

Podle hlasujících jde o nejkrásnější místo Ukrajiny. Rozprostírá se na 179 hektarech ve městě Umaň, které leží ve středu země. Obrovským parkem sloužícím jako arboretum ukrajinské akademie věd ročně projde na půl milionu návštěvníků. Turisté doporučují vyhradit si na jeho prohlídku celý den. Obdivovat můžete fontány, jezírka a vodopády, stejně jako dva tisíce druhů lokálních i cizokrajných stromů. Sofijivka je otevřená od roku 1802, vybudovat ji dal polský šlechtic Stanisław Szczęsny Potocki jako dárek k narozeninám jeho manželce Sofii.

Kyjevskopečerská lávra

Kyjevskopečerská lávraKyjevskopečerská lávraZdroj: Shutterstock

Nejposvátnější místo ukrajinských pravoslavných věřících zabírá 28 hektarů na pahorcích nad řekou Dněpr v hlavním městě Kyjevě. Díky této poloze jsou blyštící se zlaté kupole klášterního komplexu viditelné už z velké dálky. Lávru, jak se říká významnému pravoslavnému klášteru, založili v polovině 11. století dva poutníci. Tehdy se však jednalo pouze o bludiště jeskyní, v nichž mniši přebývali. Chrámy nad nimi vznikly až v dalších staletích a staly se duchovním a kulturním centrem, kde se tiskly knihy a vyráběly ikony. Kromě sakrálních budov tady stojí i několik muzeí.

Pevnost v Kamenci Podolském

Pevnost v Kamenci PodolskémPevnost v Kamenci PodolskémZdroj: Shutterstock

Asi 20 kilometrů od trojmezí s Moldavskem a Rumunskem leží Kamenec Podolský, významné historické a multikulturní město, které bylo v letech 1919 a 1920 metropolí Ukrajinské lidové republiky. Jeho dominantou je velký hrad založený ve 12. až 14. století. Ten v historii plnil důležitou obrannou funkci jihovýchodní křesťanské hranice před Tatary a Turky. Místní vládcové jej v průběhu času mnohokrát přestavovali, aniž by jej architektonicky znehodnotili. Mísí se v něm tudíž hned několik slohů. Dojem dělají především hráze poseté kameny, které nebylo možné prorazit ani dělovou koulí. Hrad se tak velice obtížně dobýval.

Ostrov Chortycja

Ostrov ChortycjaOstrov ChortycjaZdroj: Shutterstock

S délkou 12 kilometrů je Chortycja u města Záporoží největším ostrovem na řece Dněpru. Od 16. století tady stávala tvrz kozáků, krvežíznivých válečníků schopných zlikvidovat prakticky jakéhokoliv nepřítele. Dnes na místě někdejšího opevnění stojí skanzen věrně replikující tehdejší podobu osady. Nechybí tu tak sídlo atamana, běžná obydlí, dílny, zbrojnice nebo pravoslavný chrám celý ze dřeva. Mezi palisádami vykukují hlavně kanónů a houfnic. Jako byste se přenesli o dlouhá staletí zpět!

Chersonésos

ChersonésosChersonésosZdroj: Shutterstock

Na Rusy okupovaném Krymu, v Sevastopolu přímo na březích Černého moře, se tyčí pozůstatky antického města Chersonésos. V 6. století před naším letopočtem jej založili Řekové, jeho jméno znamená „poloostrov“. Ve 14. století ho zničili turečtí nájezdníci, ruiny s mramorovým sloupořadím raně křesťanské baziliky se však zachovaly dodnes. V kontrastu se starověkou architekturou se v Chersonésu nachází také novodobá katedrála svatého Vladimíra z konce 19. století.

Katedrála svaté Sofie

Katedrála svaté SofieKatedrála svaté SofieZdroj: Shutterstock

Nejstarší kyjevský kostel stojí v centru ukrajinské metropole už od poloviny 11. století, vybudovali jej stavitelé z Konstantinopole. Býval centrem vzdělanosti – sídlila tady první škola a knihovna celé Kyjevské Rusi. Ve své době chrám ohromoval svou bohatou vnitřní výzdobou a většina mozaik a fresek se dochovala dodnes. Nejznámější z nich je několikametrová mozaika Panny Marie, kterou věřící považují za nezničitelnou. Uvnitř katedrály je pochovaný uznávaný kníže Jaroslav Moudrý.

Chotyňská pevnost

Chotyňská pevnostChotyňská pevnostZdroj: Shutterstock

Jen pár kilometrů od již zmiňovaného Kamence Podolského, v zákrutách řeky Dněstr, stojí Chotyňská pevnost. Na tomto místě se hlídkovalo odedávna, a to kvůli ochraně důležitého obchodního a celního uzlu. Kamenný hrad tady vyrostl ve 14. století. Staletími se tudy proháněla mnohá vojska, stejně jako se střídaly státní útvary, pod něž Chotyň spadal. Genius loci časem nevyvanul. Naopak, historie je tady všudypřítomná, čehož už využil nejeden filmový štáb.