Hrozba, kterou pro globální zdraví, ekonomiku, obchod a cestovní ruch znamenají infekční onemocnení, nikdy nepominula. Pandemie se šíří velmi rychle. Mezi její nejvýznamnější příklady patří španělská chřipka z roku 1918, SARS z roku 2003 nebo H1N1 chřipka z roku 2009. Onemocnění COVID-19, jenž se poprvé objevilo v čínském Wu-chanu na konci roku 2019, nyní způsobilo pandemii celosvětového rozsahu.

Od vypuknutí epidemie SARS je však Tchaj-wan k boji proti infekčním onemocněním připraven. Proto jsme již 31. prosince 2019, kdy byly poprvé potvrzeny informace o propuknutí nákazy, zavedli palubní karanténu u přímých letů z Wu-chanu. 20. ledna byl zřízen Ústřední štáb pro boj s epidemií CECC. Tento tým dokázal účinně integrovat zdroje z různých ministerstev k potlačení epidemie. Ke 7. květnu Tchaj-wan potvrdil nákazu u 440 osob, šest osob onemocnění podlehlo. To dokazuje účinnost tchajwanského úsilí.

V reakci na hrozbu epidemie COVID-19 přijal Tchaj-wan dynamické kroky, které zahrnovaly palubní karanténu pasažérů, měření jejich tělesné teploty a dále čtrnáctidenní domácí karanténu pro ty, kteří se vrátili ze zemí uvedených na seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy (tzv. Level 3 Warning).

Tchaj-wan dále zavedl elektronický systém pro vstupní karanténu: cestující s telefonním číslem od místního operátora mohou být propojeni se sociálními pracovníky, vládními zdravotnickými úřady a lékařskou pomocí. Každý má nyní svou osobní cestovní historii uloženu ve svém průkazu pojištěnce Národního zdravotního pojištění (NHI), což lékaře varuje před možným výskytem nákazy.
 
K péči o nakažené onemocněním COVID-19 vláda vyčlenila celkem 50 regionálních nemocnic a 167 komunitních nemocnic a klinik. Počínaje 24. lednem jsme zakázali vývoz chirurgických roušek, zároveň jsme však zvýšili jejich domácí výrobu. Šestého února Tchaj-wan v lékárnách spustil systém nákupu roušek na příděl, který je lidem umožňuje objednávat online a vyzvedávat přímo v obchodech. Tato opatření nám pomohla nastavit účinné přidělování omezených zdrojů a pokrýt potřeby jak v oblasti zdravotní péče, tak epidemiologické prevence.

Krize, která zasáhne jedno místo, se může snadno stát problémem pro celý svět. Globální zdravotní bezpečnost vyžaduje k zajištění optimální reakce na hrozby a výzvy v oblasti veřejného zdraví úsilí každého. Ačkoli Tchaj-wan není členem WHO, musí být začleněn do boje proti těmto výzvám. Splnil své povinnosti ´globálního občana´ a dodržoval Mezinárodní zdravotní předpisy 2005 (IHR 2005) uplatňované při oznamování potvrzených případům COVID-19 WHO. Tchaj-wan navíc komunikoval s dalšími zeměmi jako je Česká republika, Spojené státy, Itálie, Francie, Německo a Spojené království, jakož i s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí, a sdílel informace o potvrzených případech, cestovní a kontaktní historii pacientů a opatřeních na ochranu hranic.
 
Pokud má platit, že hlavním úkolem WHO je zajistit nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví pro každou lidskou bytost, pak WHO potřebuje Tchaj-wan, stejně jako Tchaj-wan potřebuje WHO. Z politických důvodů však Tchaj-wan zůstává z řad WHO již dlouho vyloučen. Což je velká škoda, neboť by se světem mohl díky svým zkušenostem v oblasti veřejného zdraví, zdravotnického systému, NHI a schopnosti provádět rychlotesty a zkoumat, respektive vyrábět vakcíny a léky proti COVID-19 sdílet mnohé. Doufáme, že WHO si uvědomuje, že infekční choroby neznají hranic a žádná země by tudíž neměla být vyloučena, neboť by se pak mohla stát velkou mezerou v globální zdravotní bezpečnosti.

Naléhavě proto žádáme WHO, aby ocenila dlouhodobý přínos Tchaj-wanu pro mezinárodní společenství ve sféře veřejného zdraví, prevence nemocí a lidského práva na zdraví a aby Tchaj-wan začlenila do svých řad a svých setkání, mechanismů a činností. Tchaj-wan bude i nadále spolupracovat se celým světem, aby zajistil, že všichni beze zbytku požívají základního lidského práva na zdraví, jak to ústava WHO stanoví. Nikdo by neměl být ponecháván stranou.

Dr. Chen Shih-chung
 
Autor je ministrem zdravotnictví a sociálních věcí Čínské republiky (Tchaj-wanu)

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.