VYBRAT REGION
Zavřít mapu

PTEJTE SE starosty Bakova nad Jizerou Radima Šimáně

Už bezmála rok a půl stojí v čele Bakova nad Jizerou rodák ze Zvířetic Radim Šimáně. Boleslavský deník vám tento týden zprostředkovává jedinečnou možnost zeptat se starosty na to, co vás zajímá? Například na hrozbu těžby štěrkopísků, plány se zříceninou Zvířetice, kapli na Klokočce nebo plánovanou výstavbu v lokalitě Na Výsluní. Rozhovor začíná ve čtvrtek 17. března v 10 hodin.

PTEJTE SE starosty Bakova nad Jizerou Radima Šimáně

Starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně.

Tento rozhovor byl ukončen dne 17.3.2016
DOTAZ: Pane Šimáně, jak vzpomínáte na své fotbalové roky v Mnichově Hradišti? Hrál jste tam dlouhá léta? A nazujete si někdy ještě kopačky? Přeji Vám, ať se daří.
ODPOVĚĎ:Dobrý den, děkuji za tento dotaz. Sport a fotbal zvláště je moje srdeční záležitost. V 6 letech jsem začínal v Bakově nad Jizerou a přes Mladou Boleslav, Turnov, VTJ Kostelec nad Orlicí a opět Mladou Boleslav jsem se dostal do Mnichova Hradiště. Zde jsem zažil spoustu fotbalových i mimofotbalových zážitků, mám zde známé a kamarády a rád se do Hradiště vracím. Bohužel s nazutím kopaček je to trochu horší, neb jsem již podstoupil výměnu obou kyčlí. Prostě sportem ku zdraví...! ....ale jak se říká nikdy neříkej nikdy.....:-)
Pěkný den
DOTAZ: Dobrý den, pane starosto, je podle vás reálné, že se podaří nechat přepsat kapli na Klokočce na město bezúplatně? Kdy proběhnou další jednání? Existuje nějaký předpoklad, kolik bude do údržby v případě přepsání muset město každoročně investovat?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

jednání ohledně kaple sv. Stapina opravdu probíhají. Zda je bezúplatný převod reálný není úplně otázka pro mě, nicméně vzhledem ke zmíněným probíhajícím jednáním tu šance je. Nyní pracovní skupina dala dohromady podklady k těmto jednáním včetně vyjádření různých subjektů a petice na které se během 14 dní sešlo cca 1700 podpisů ! Co se týká nákladů na údržbu v případě nabytí kaple do vlastnictví, tak dle statického posouzení by měl být objekt v pořádku a nezbytné náklady na jednorázovou sanaci, opravu jsou vyčísleny cca na 800.000,--Kč. Co se týká ročních mandatorních nákladů, tak ty by neměly být nikterak vysoké.

Pěkný den
DOTAZ: Pane starosto, zviretice jsou dominantou okolniho kraje, nestalo by za to je nasvitit? V okoli je to celkem caste. Zdravi karel m.
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Mattus,

máte pravdu, Zvířetice jsou opravdu dominantou okolního kraje a za návštěvu bezesporu stojí ! Také je pravda, že jsem na Zvířeticích dlouho nebyl a že se tam v nejbližší době chystám, konkrétně 2. dubna, kdy bude pro tuto sezonu slavnostně otevřeno Informační centrum Zvířetice v Podhradí. :-)
Srdečně Vás zvu stejně tak všechny ostatní čtenáře.

Těším se na společné setkání
DOTAZ: Pane starosto, zajímal by mě Váš názor na možnost nasvícení Zvířetic. Je to dominanta kraje viditelná z širokého okolí a myslím, že by to mohla být součást jejího dalšího zviditelnění. Je to reálné? Už se o tom nějakým způsobem jednalo?
ODPOVĚĎ:V rámci sestavování rozpočtu města pro rok 2016 se krom jiného počítalo i s nasvícením této naší historické dominanty. Zastupitelé rozpočet schválili a tím podpořili i tento výdaj. Nyní se intenzivně pracuje na realizaci samotné, takže bude zřícenina hradu a zámku viditelná i v noci !
DOTAZ: Prestoze je jeste zima, mel bych dotaz jeste k Pisniku. Proc je v nem kazde leto voda nevhodna ke koupani? Neda se s tim neco delat?
ODPOVĚĎ:Máte pravdu, voda ve volnočasovém areálu není v létě v dobré kondici a bohužel letos není v pořádku již nyní. Již jsme to proto také řešili na interní poradě a hledáme možné nápravné a následné preventivní opatření za účelem zkvalitnění vodní plochy.
DOTAZ: Pěkný den, pane starosto, chci se zeptat, jaké jsou další plány se Zvířeticemi? Myslím, že jste nastartovali super směrem, co bude dál?
ODPOVĚĎ:Dobrý den paní Jano,

nevím zda jste se zúčastnila prezentace k projektu Zvířetice Vision 21, která proběhla v pátek 11.3. a v sobotu 12.3.2016 v prostorách muzea Bakovska. V případě, že ano, odpověď již znáte. V případě že jste se zúčastnit nemohla, tak ve stručnosti zrekapituluji. Zastupitelé podpořili tento projekt pro rok 2016 navýšením rozpočtu kapitoly Zvířetice, kde koordinátorem projektu je Mgr. Vojtěch Dvořák a kde cílem a vizí je opět přilákat další návštěvníky do našeho regionu. Probíhají interiérové úpravy Infocentra Zvířetice v Podhradí, je naplánována celá řada doprovodných akcí, bylo zapracováno na jednotném corporate identity a v 07-08/2016 bude v areálu zříceniny probíhat placená průvodcovská činnost, včetně nočních prohlídek s tablety. Dovolím si Vás pozvat na slavnostní otevření Infocentra pro tuto sezonu dne 2.4.2016, kde se určitě dozvíte další podrobnosti.

Pěkný den
DOTAZ: Jaké máte letos v plánu největší investice v Bakově, co je podle vás nejaktuálnější problém města?
ODPOVĚĎ:Pro letošní rok byl sestaven trochu konzervativnější rozpočet a to v důsledku příprav projektu vybudování kanalizace na Malé Bělé v následujících letech, nicméně i pro letošní rok se s investičními akcemi, případně opravami počítá. Zmíním dokončení opravy ul. Tyršova, částečná oprava ul. Tržní, dotační akce ( Krajská dotace) v podobě vybudování chodníku na Malé Bělé ( od mlýna podél silnice ke křižovatce na Novou Ves,) oprava místní komunikace v Chudoplesích a výměna veřejného osvětlení v Podhradí.
Nejaktuálnější problém města ? Neřekl bych, že problém ale záležitosti se kterými se nyní více zabýváme, a tou je právě zmíněná kanalizace na Malé Bělé, která je součástí regionálního projektu společnosti VaK, a.s. Mladá Boleslav, potencionální výstavba v lokalitě Na Výsluní, stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou, tvorba nového územního plánu a také právě probíhající konkurz na ředitele/ku Základní školy.

Pěkný den
DOTAZ: Myslíte si, že se skutečně otázka těžby štěrkopísku opět dostala na pořad dne, nebo je to jen mediální bublina? Hrozí to opravdu akutně?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

hrozí, nehrozí, mediální bublina, to je těžké jednoznačně říct. V každém případě se tato letitá záležitost stále hýbe. Dobré je určitě vědět, že zastupitelé města jsou proti této těžbě a že město Bakov podniká prostřednictvím svého právního zástupce příslušné a patřičné kroky aby stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou zabránilo. Momentálně je situace následující:
-Usnesením Obvodního báňského úřadu (OBÚ) bylo přerušeno řízení o stanovení dobývacího prostoru do 29.2.2016 z důvodů žádosti odeslané na Krajský úřad (KÚ), kde OBÚ požádal KÚ Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství o ověření změn dle paragrafu 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.
-KÚ následně předal tuto žádost Ministerstvu životního prostředí (MŽP), odboru výkonu státní správy I ( OVSS I) , jako příslušnému úřadu k vyřízení žádosti.
-OVSS I se po konzultaci s odborem posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence MŽP rozhodl zmiňovanou žádost OBÚ vrátit zpět KÚ Středočeského kraje
-Počátkem února na krajském úřadě proběhlo koordinační jednání za účasti hejtmana Ing. Petery, náměstka hejtmana Mgr. Horčičky, krajské zastupitelky a zastupitelky města Mgr. Štěpánové, příslušných úředníků a dalších kompetentních osob, které mělo za cíl vyřešit situaci s plánovanou těžbou písku v Bakově nad Jizerou.
-V současné době probíhají jednání MŽP s komisí EU o platnosti stanovisek EIA vydaných dle původního zákona č. 244/1992 Sb. a o zajištění souladu s platnými právními předpisy. Současně si KÚ vyžádal od oznamovatele záměru podklady nutné pro posouzení vydání následných závazných stanovisek.
-Do doby, než bude situace s komisí EU vyřešena a do prostudování vyžádaných podkladů, nemohou být příslušná závazná stanoviska krajským úřadem vydána.


Pěkný den
DOTAZ: Hezký den, chystají se v Bakově nějaké kulturní akce na jaro a léto? Mám pocit, že informace o nich nejsou moc dobře dostupné, a to ve městě bydlím...
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

mrzí mě že informace o akcích vnímáte spíše jako nedostupné. O všech akcích informujeme na webových stánkách města www.bakovnj.cz, na facebooku města, na vývěskách, v rozhlase a samozřejmě ve zpravodaji Bakovsko. Prosím dejte nám vědět, jaký jiný způsob bychom ještě měli zajistit. Budeme moc rádi. Co se týká akcí pro nejbližší období, tak 20.3. proběhne na náměstí Velikonoční jarmark, 1.4. vyhlášení výsledků 1. ročníku ankety Sportovec roku Bakova nad Jizerou 2015 v sále Radnice, 2.4.slavnostní zahájení sezony 2016 v informačním centru Zvířetice v Podhradí a 23.4.koncert skupiny The Beatles Revival v sále radnice. Určitě je pro letošek naplánován 6. ročník pojizerského folklorního festivalu (2.7.) a koncem srpna pak folkový festival ve volnočasovém areálu.
Vše o těchto a dalších akcích na zmíněných distribučních kanálech.

Děkuji a přeji pěkný den
DOTAZ: Pane starosto, jak se těšíte na slavnostní otevření nové sezóny v TIC Zvířetice a co od ní očekáváte? Děkuji.
ODPOVĚĎ:Dobrý den Lenko,

na slavnostní otevření nové sezony se moc těším ! Jak jsem již zmiňoval jako rodáka ze Zvířetic mě věž Zvířetic každý den vyprovází z domu a každý den mě doma vítá, usínám s ní a také se s ní probouzím. Nyní vzhledem k intenzitě prací projekčního týmu Zvířetice Vision 21, jehož jsem také součástí se kvůli věži budím ze spaní ! :-) Takže jsem plný očekávání jaká bude nová sezona a věřím v smysluplnost tohoto projektu ! Cíl ? Hodně spokojených návštěvníků, kteří nás budou doporučovat dále a dostat naši památku do podvědomí příslušných orgánů pro získání dotačních prostředků nutných pro sanaci objektu zříceniny !

Pěkný den
DOTAZ: Jakému sportu fandíte, pane starosto? Včera jsme vás viděl na Sportovci Boleslavska v kulturáku, jste sportovní fanoušek?
ODPOVĚĎ:Dobrý den pane Řanda,

ano byl jsem na vyhlášení výsledků a myslím, že se akce povedla. Jsem velký sportovní fanoušek, fandím téměř všemu, ale srdeční záležitostí je pro mě a už zůstane jednoznačně fotbal ! Věnuji se mu od 6 let a měl jsem tu čest se mu věnovat byť jen krátce na profesionální úrovni. Nyní vzhledem k výměně obou kyčlí jsem si musel dát na chvíli klid, ale uvidíme.....!? :-)
Včera jsem také čerpal inspirace pro vyhlášení ankety sportovce roku 2015 Bakova nad Jizerou, která se díky náročné, nicméně fantastické práci přípravného a organizačního výboru uskuteční v pátek 1.4.2016 v sále radnice.

Pěkný den, sportu zdar a fotbalu zvláště.
DOTAZ: Dobrý den, pane Starosto. Co je pravdy na tom, že už nebude možné chodit na Zvířetice tak jako dosud, že se bude platit vstupné, respektive to vyplývá z inzerátu, který jste dali, že sháníte brigádníky na prázdniny (průvodce). Děkuji za odpověď. JB
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

vybírání vstupného a průvodcovská činnost opravdu bude v letošním roce na Zvířeticích skutečností. Je to součástí projektu Zvířetice Vision 21 pro rok 2016. Bude se jednat o měsíce červenec a srpen a časový předpoklad je cca od 10:00 do 17:00 hod. Mimo tyto měsíce, resp. hodiny bude v areálu zříceniny stávající běžný režim.

Pěkný den
DOTAZ: Dobrý den pane Šimáně, chtěl bych se zeptat jak to vypadá s územním plánem? Bude nějaké veřejné projednání nebo jak se to momentálně vyvíjí? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

děkuji za dotaz. Nový územní plán pro město Bakov nad Jizerou se opravdu tvoří a je po projednání s dotčenými orgány. Nyní se zapracovávají připomínky dotčených orgánů, poté bude předložen na pracovním setkání zastupitelů a následně bude vše směrováno k veřejnému projednání. Nerad bych zde sliboval nějaká konkrétní data, ale předpoklad veřejného projednání by mohl být do 06/2016.
DOTAZ: Jak vidíte šance své politické strany v nadcházejících volbách do krajských zastupitelstev?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

nejsem úplně politik, ano v komunálních volbách jsem kandidoval pod TOP 09, nicméně jako nezávislý. Program a názory této "klasické" politické strany mi byly nejbližší. A podívám-li se napříč současným politickým spektrem, tak musím přiznat, že tomu tak je i nadále. Jaké je či bude rozložení hlasů občanů v krajských volbách je otázkou a volby samotné budou zajímavou sondou do nálad a momentálních rozpoložení lidí. Na komunální úrovni se domnívám politikařit není třeba, od Kraje výše již ale politika své místo má, ale všeho s mírou. Na prvním místě vždy zdravý rozum.
Tipovat nebudu, ale s největší pravděpodobností podpořím v krajských volbách TOP 09 i svoji kandidaturou.

Pěkný den
DOTAZ: Pane Šimáně, zajímalo by mě, jestli si myslíte, že město tak nevelké, jakým Bakov je, má vůbec šanci sáhnout si na nějakou dotaci, která by významněji posílila rozpočet?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

píšete správně, že Bakov je nevelký a stejně tak je nemalý. S cca 5000 obyvateli je tak akorát ! :-)
Tato hranice počtu obyvatel bývá limitující u některých poskytovatelů dotací ( někdy je limit do 5000 obyvatel, jindy do 8000 obyvatel), ale u evropských fondů tomu tak není.
Šanci na získání dotace má každé město, záleží jak se k dané potřebné výzvě postaví, co pro to udělá a jaké jeho finanční zdraví. Troufnu si říct, že v tomto směru je nevelký Bakov velmi aktivní a v získávání dotací nemálo úspěšný.:-) A není to zásluhou jednotlivců, je to týmová práce, kde každý má svoji roli. Neřeknu Vám nyní přesná čísla, ale v programovém období 2007 - 2013, které se paradoxně čerpalo ještě vloni, tj. v roce 2015, se pro Bakov nad Jizerou podařilo získat dotační prostředky v řádech desítek milionů Kč. V minulosti Volnočasový areál, místní komunikace, MŠ,ZŠ, Zvířetice.
V loňském roce 2015 místní komunikace, Sokolovna, MŠ, dotace na chodník na Malé Bělé, který se bude realizovat v nejbližších dnech, revitalizace tůní.
Nyní společně s VaK, a.s. Mladá Boleslav probíhá příprava projektu na odkanalizování obcí v povodí Jizery, jehož součástí je kanalizace na Malé Bělé a samozřejmě se bude žádat o dotaci. Bakov je finančně zdravý, bez dluhové služby, a tím získává při jednotlivých žádostech plusové body.
Programové období 2014 - 2020 má ještě zataženou "ruční brzdu", a tak je vhodná doba na přípravu studií a projektových dokumentací pro akce prospěšné a potřebné pro město.
DOTAZ: Co vás v komunální politice nejvíc štve a co vás štve v politice obecně?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

jako "nepolitika" mě v komunální politice štve politika a v politice obecně hra, intriki a nedostatek zdravého rozumu. Já jsem " hravej", ale tento způsob hry zdá se mi poněkud nešťastný a nevhodný. :-)

Pěkný den
DOTAZ: Máte za sebou rok a půl v nové funkci, co se vám ve vedení Bakova povedlo a s čím máte největší potíž? Případně by mě ještě zajímalo, zda budete kandidovat i v příštích volbách?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

utíká to utíká a rok a půl bude pryč. Co se mi povedlo ? To, že jsem se poměrně rychle dostal do problematiky agend a náležitostí souvisejících s horkou starostenskou židlí a že jsem se tudíž brzy mohl naplno věnovat plnění očekávání občanů a řešení požadavků a potřeb města. Samozřejmě, že agenda má široký záběr a tudíž je stále co se učit a zdokonalovat. Také komunikace a spolupráce s radními, zastupiteli, se zaměstnanci městského úřadu a s občany je na profesionální úrovni a má svoji přidanou hodnotu. To je můj pohled na věc, jak to vidí občané nedokážu přesně posoudit.
Potíž ? Mrzí mě, že do některých jednání vstupují invektivy a osobní roviny na úkor konstruktivních debat ve prospěch města a jeho občanů. Také skloubení pozice starosty s rodinným a soukromým životem nemám zatím úplně pod kontrolou. :-)
Jinak mě práce baví a naplňuje a největší odměnou pro mě je spokojenost občanů.
Do voleb je ještě relativně daleko, ale bude-li vše OK , budu -li mít pocit podpory a že mám městu ještě co dát, pak s největší pravděpodobností kandidovat budu.

Pěkný den
DOTAZ: Jak podle vás funguje spolupráce bakovských politiků, těch koaličních i opozičních? Je to konstruktivní spolupráce?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,

politiků jako takových Bakov nad Jizerou v zastupitelstvu moc nemá a Ti, co politiky jsou mají bohaté zkušenosti. Já sám se za politika zatím nepovažuji, natož pak za zkušeného politika. Nicméně budeme-li hovořit řečí politickou, tak pak ano i v Bakově je koalice a opozice.
Řečí nepolitickou - v zastupitelstvu je 21 Bakováků s mandáty od občanů pro práci ve prospěch města. Tuto zodpovědnou činnost vykonávají na úkor svého volného času a za nepatrný finanční obnos. Za tom jim patří velké díky.
Co se týká vzájemné spolupráce, tak dle mě funguje částečně. Oprostí-li se však společná jednání od invektiv a osobních rovin věřím, že může fungovat plnohodnotně.

Pěkný den

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení